|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Kontaktuppgifter

Luova Eurooppa / Media
c/o Finlands filmstiftelse
Kanalgatan 12
00160 Helsingfors
Verksamhetsledare Kerstin Degerman
tel. 09 6220 3013
kerstin.degerman@ses.fi
Informatör Inkeri Lundgren
tel. 09 6220 3024
inkeri.lundgren@ses.fi
Informatör Anni Rossi
tel. 09 6220 3018
anni.rossi@ses.fi
Du hittar oss också på:
media@ses.fi
www.mediadeskfinland.eu
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Luova Eurooppa / Kultur
c/o Utbildningsstyrelsen
besöksadress:
Hagnäs strand 6
00530 Helsingfors
postadress: Kreativa Europa Desk, Utbildningsstyrelsen, PB 380
00531 Helsingfors
Ansvarig planerare Hanna Hietaluoma-Hanin
tel. 0295 338 540
hanna.hietaluoma-hanin@oph.fi
Program-sakkunnig Riikka Koivula
tel. 0295 338 509
riikka.koivula@oph.fi
Kan nås även på:
kulttuuri@oph.fi
www.oph.fi/luovaeurooppa