|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma

Euroopan unioni tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä Luova Eurooppa -ohjelman (Creative Europe 2014–2020) kautta.

Luova Eurooppa -ohjelman 7 vuoden budjetti on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista ja toimintalinjasta (suluissa prosenttiosuus kohdennettavista määrärahoista):

 • Median alaohjelma (56 %)
 • Kulttuurin alaohjelma (31 %)
 • Monialainen toimintalinja (13 %; ei avoimia hakuja tällä hetkellä)

Mikä on Luova Eurooppa –ohjelman tavoite?

EU:n Luova Eurooppa –ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta ja vaalia Euroopan kulttuurien kirjoa.

Ohjelman tavoitteena on auttaa kulttuurialaa ja luovia aloja sopeutumaan digitaaliaikaan ja globalisaatioon sekä avata luovan alan toimijoille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia ja markkinoita. Tärkeä tavoite on myös uusien yleisöjen tavoittaminen.

Luova Eurooppa -ohjelma myös auttaa Eurooppaa saavuttamaan älykästä, kestävää ja tasa-arvoista talouden kasvua koskevia tavoitteita.

Mitä Kulttuurin alaohjelma tukee?

Kulttuurin alaohjelma tukee:

 • kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
 • eurooppalaisen kaunokirjallisuuden käännöshankkeita
 • eurooppalaisia verkostoja
 • eurooppalaisten foorumeiden hankkeita

Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuurialat ja luovat alat.

Mitä Median alaohjelma tukee?

Median alaohjelma sisältää seuraavat 13 audiovisuaaliselle alalle kohdennettua tukimuotoa:

 • hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille
 • hankekehittelytuki peleille
 • televisiolevitystuki
 • tuki yhteistuotantorahastoille
 • koulutustuki
 • festivaalituki
 • automaattinen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille
 • tuki myyntiagenteille
 • tuki elokuvateatteriverkostoille
 • yleisötyö/elokuvakasvatus
 • myynninedistäminen (Access to Markets)
 • Online Distribution -tuki

Mitä Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa?

Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen ohella Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan

 • EU:n kulttuurialan palkintoja
 • Euroopan kulttuuripääkaupunkeja
 • Euroopan kulttuuriperintötunnuksia (Suomi ei kuulu osallistujamaiden joukkoon).