|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma

Euroopan unioni tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä Luova Eurooppa -ohjelman (Creative Europe 2021–2027) kautta.

Luova Eurooppa -ohjelman 7 vuoden budjetti on 2,46 miljardia euroa. Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista ja toimintalinjasta (suluissa prosenttiosuus kohdennettavista määrärahoista):

 • Median alaohjelma (58 %)
 • Kulttuurin alaohjelma (33 %)
 • Monialainen toimintalinja (9 %)

Mikä on Luova Eurooppa –ohjelman tavoite?

Luova Eurooppa -ohjelmasta myönnetään rahoitusta toimintaan, joka lisää kulttuurista monimuotoisuutta sekä vastaa kulttuurialan ja luovien alojen tarpeisiin ja haasteisiin.

Ohjelman päätavoitteet ovat seuraavat:

 • vaalitaan, kehitetään ja edistetään Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä
 • parannetaan kulttuurialan ja luovien alojen, erityisesti audiovisuaalialan, kilpailukykyä ja taloudellista potentiaalia.

  Ohjelmaan tehdyillä uudistuksilla tuetaan kulttuuri- ja luovan toiminnan vilkastumista sekä vahvistetaan näiden alojen osallistavuutta, digitaalisuutta ja kestävyyttä.

  Mitä Kulttuurin alaohjelma tukee?

  Kulttuurin alaohjelma tukee:

  • kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
  • eurooppalaisen kaunokirjallisuuden käännöshankkeita
  • eurooppalaisia verkostoja
  • eurooppalaisten foorumeiden hankkeita

  Kulttuurin alaohjelma kattaa kaikki kulttuurialat ja luovat alat.

  Mitä Median alaohjelma tukee?

  Median alaohjelma sisältää seuraavat 16 audiovisuaaliselle alalle kohdennettua tukimuotoa:

  • hankekehittelytuki fiktioille, animaatiolle ja dokumenteille, European co-development
  • hankekehittelytuki, Slate development
  • hankekehittelytuki, European mini-slate development
  • TV ja online -tuki
  • Video Games and Immersive Content Development
  • festivaalituki / festivaaliverkostotuki
  • Talent and skills -koulutustuki
  • Markets and networking -tuki
  • Media 360
  • European Film Distribution
  • European Film Sales
  • Innovative Tools and Business Models
  • tuki eurooppalaisille elokuvateatteriverkostoille
  • European VOD networks and operators
  • Films on the Move -tuki
  • Audience development and film education

  Mitä monialainen toimintalinja tukee?

  Kulttuurin ja Median alaohjelmille osoitettavien tukimuotojen ohella Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eri alojen välisiä innovatiivisia hankkeita sekä uutismediaa

  • Creative Innovation Lab -hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuurin ja audiovisuaalisen alan yhteistyötä sekä yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla
  • Uutismedialle myönnetään tukea journalismin ja siihen liityvän liiketoiminnan kehittämiseen sekä medialukutaidon, tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja sananvapauden edistämiseen. Tukea on haettavissa kahden eri hakukierroksen puitteissa: tuet ovat nimeltään Journalism partnerships ja Media literacy.
 •