|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Om Kreativa Europa

Kreativa Europa är Europeiska kommissionens nya program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2021-2027. Programmet har en total budget om 2,46 miljarder euro för hela programperioden. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde.