|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

29.11.2005
Media Training - koulutustuen uusi hakukierros 11/05 on julkaistu

Media Plus tukee audiovisuaalisen alan ammattilaisille suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on parantaa alan kansainvälistä kilpailukykyä. Tukea myönnetään ensisijaisesti kolmen eri osa-alueen koulutukseen: käsikirjoittamiseen, tuottamiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Tukea voidaan myöntää myös mm. audiovisuaalisella alalla työskentelevien kirjanpitäjien, markkinointi-, levitys- ja rahoitusalan ammattilaisten sekä juristien kouluttamiseen.

Edellytykset koulutustuen myöntämiselle:

Koulutustukea myönnetään eurooppalaisille koulutus- ja kurssijärjestäjille, yliopistoille, tuotantoyhtiöille sekä av-alan järjestöille, jotka tarjoavat edellä mainittujen osa-alueiden koulutusta. TV-yhtiöt eivät voi toimia hakijoina, vaan ne voivat osallistua kurssijärjestelyihin partnerin roolissa. Tukea voi saada korkeintaan 60 % verran kokonaiskustannuksista. MEDIA Plus pyrkii erityisesti tukemaan kouluttajatahojen verkottumista ja yhteistyötä.

MEDIA Plussan myöntämän koulutustuen painopiste on av-alan ammatillisessa jatkokoulutuksessa. Alan vasta valmistuneille suunnattuja European Masters -kursseja tuetaan vain, jos niiden ei ole mahdollista saada muuta EU-tukea. Tuen saaminen edellyttää, että koulutusohjelmiin osallistujien enemmistön tulee olla ulkomaalaisia koulutuksen sijaintimaahan nähden. Koulutusjärjestäjien täytyy lisäksi toimia yhteistyössä audiovisuaalisen teollisuuden kanssa. Koulutuksen järjestäjän tulee myös jakaa apurahoja vähintään 10 prosentille osallistujista.

Hakemukset pisteytetään mm. seuraavien kriteerien perusteella: koulutuksen sisältö ja laatu, metodologia, yhteistyö teollisuuden kanssa, kansainvälisyys, kustannustehokkuus, opettajien taso ja osallistujien rekrytointi.

Vuonna 2006 on yksi hakuaika. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 1. maaliskuuta 2006.

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle