|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

2.4.2007
Televisiolevitystuen uusi hakukierros julkaistu

Perjantaina 30.3.2007 julkaistiin televisiolevitystuen uusi hakukierros (Call for proposals 06/2007). Tuen hakuehdot ovat säilyneet melko samansisältöisinä kuin aiemminkin. Ainoa merkittävämpi muutos on se, että aiemmissa tukiehdoissa ohjelmalla edellytettiin olevan kaksi ennakko-ostoon tai yhteistuotantoon sitoutunutta tv-yhtiötä kahdesta erikielisestä maasta. Nyt mukana on oltava vähintään KOLME tv-yhtiötä. Käytännössä tällä uudistuksella ei ole suurtakaan merkitystä, koska läpimenneissä hakemuksissa on täytynyt aiemminkin olla vähintään kolme eri tv-kanavaa mukana.

Vuoden 2007 aikana on kaksi hakuaikaa, jotka ovat 1.6.2007 ja 2.11.2007.

Yleistä televisiolevitystuesta:

TV-levitystuki on suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Hakijana toimii itsenäinen tuotantoyhtiö. Hakukelpoisella televisio-ohjelmalla on vähintään kolme ennakko-ostoon tai yhteistuotantoon sitoutunutta tv-yhtiötä kolmesta erikielisestä maasta. Ohjelman pitää olla vähintään joko 50 minuutin pituinen (fiktiot) tai 25 minuutin pituinen (dokumenttielokuvat ja animaatiot).

Hakemuksia arvioidaan pisteytyksen avulla. Pisteitä saa mm. seuraavin perustein:
· ennakko-ostoon sitoutuneiden tv-yhtiöiden lukumäärä
· lasten- ja nuortenohjelmat
· eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä kertovat ohjelmat
· hakijamaa (pienten maiden ja kielialueiden hakijat saavat lisäpisteitä)
· kansainvälinen rahoitus
Lisäksi annetaan harkinnanvaraisia pisteitä aikaisemmista kansainvälisistä myynneistä, myyntiagentista ja kansainvälisestä potentiaalista (markkinointistrategia ja suunnitellut tai toteutuneet kieliversiot).

Pisteytykseen vaikuttaa paitsi sitoutuneiden tv-yhtiöiden määrä, myös kanavien prosentuaalinen osuus tuotantobudjetista. Ostajan/kanavan osuus budjetista pitää olla vähintään 0,5 % tuotantobudjetista (uudet jäsenmaat 0,1 % ja ns. isot maat 1 %). Jos hankkeessa on vähintään 20 % ulkomaista rahoitusta, oikeuttaa se 1 pisteeseen, 25 prosenttia oikeuttaa 2 pisteeseen, 30 prosenttia 3 pisteeseen ja 35 % ulkomaista rahoitusta oikeuttaa 4 pisteeseen.
Tuki on suunnattu tv-tuotannoille, joten elokuvateatterilevitystä ei hyväksytä, paitsi jos kyseessä on pieni hakijamaa ja ohjelma esitetään televisiossa ennen teatterilevitystä. Dokumenttielokuvien kohdalla hyväksytään myös elokuvateatterilevitystä.

Hakijayhtiö voi hakea tuotannolleen Media 2007 TV-levitystukea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen varsinaisia kuvauksia ja viimeistään ensimmäisenä kuvauspäivänä. Tuotanto on hakukelpoinen kun yllämainittujen ehtojen lisäksi vähintään 50 % rahoituksesta on olemassa. Tuen suuruus on enintään 12,5 % tuotantobudjetista fiktioille ja animaatioille ja enintään 20 % dokumenttielokuville. Tuen määrä on enintään 500 000 euroa ohjelmaa kohti.

Hakijoiden pitää täyttää ns. financial capacity -lomake, jolla todistetaan hakija-yhtiön vakaata taloudellista tilaa. Lomakkeeseen kirjataan yhteenveto taseesta ja tuloslaskelmasta. Financial capacity -lomake, kuten hakemus muutenkin, kannattaa täyttää erityisen huolellisesti, koska mahdollisuudet täydentää hakemusta jälkikäteen ovat nykyään hyvin pienet.

Lisätietoja:

Kerstin Degerman ja Inkeri Lundgren
Media Desk Finland

c/o Suomen elokuvasäätiö
Finnish Film Foundation
Kanavakatu 12
00160 Helsinki
Puh. 09 6220 3013 / Kerstin Degerman
Puh. 09 6220 3024/ Inkeri Lundgren
Fax 09 6220 3070
www.mediadesk.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle