|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

4.9.2007

Uudistettu hankekehittelytuki julkaistu: Hankekehittelytuki 2008

Vuoden 2008 hankekehittelytukeen (Call 16/2007) on tullut paljon muutoksia aiempiin sääntöihin. Jatkossakin tuki on kuitenkin suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille. Tämän vuoden ensimmäisellä hakukierroksella poistui jo uudelleeninvestointivaatimus ja näin on myös jatkossa. Tuki on suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Media-ohjelman tavoitteena on jo pitkään ollut byrokratian vähentäminen ja nyt tavoitetta ollaan toteuttamassa hakijoiden iloksi. Hakulomakkeita ja hakuohjeita on uudistettu siten, että hakuohjeet ovat tällä hakukierroksella enää 20-sivuinen opus aiemman 40 sivun sijaan ja hakulomake on tiivistynyt 26 sivuun entisen 50 sivun sijasta!

Nyt julkaistulla hakukierroksella on kaksi jättöpäivää: 15.11.2007 ja 15.4.2008.

Interaktiiviset teokset on erotettu omaksi hakukierroksekseen (Call 17/2007), joka on nimeltään Interactive Works. Single projects ja Slate funding -tukiin kuuluvat jatkossa siis fiktiot, dokumentit ja animaatiot. Media New Talent -hakukierrosta ei enää ole. Slate funding- tuessa on kaksi muotoa: Slate funding ja Slate funding 2nd stage.

Budjetti Interactive Works, Single Projects, Slate funding ja Slate funding 2nd stage -hakukierroksille yhteensä on 16,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta 4 miljoonaa on varattu Slate funding 2nd stage-tukeen ja 1,5 miljoonaa Interactive Works -hakukierrokseen.

Yksittäiselle hankkeelle voi hakea tukea 10 000-60 000 euroa eli mitä vain summaa tältä väliltä, tuet eivät ole enää sidottuja määräsummiin 10 000, 15 000, 20 000 jne. Tämä koskee myös dokumentteja, jotka voivat nyt siis hakea aiempaa suurempia tukia. Pitkille animaatioille maksimisumma on aiempaan tapaan edelleen 80 000 euroa.

Aiemmin ehtona oli, että on edellisen 24 kuukauden aikana saanut levitykseen jonkin elokuvan. Nyt ehto on, että tulee olla tuottanut päätuottajana elokuva/tv-ohjelma, joka on saanut levityksen 1.1.2005 jälkeen. Tuotetun elokuvan genre on vapaa, se voi olla fiktio, animaatio tai dokumentti. Pelkkä kansallinen levitys riittää! Sales agent -sopimus riittää todistukseksi levityksestä, sales report ei ole välttämätön. Jos yhtiö ei ole tuottanut aiemmin mitään, voidaan ottaa huomioon yhtiössä vähintään vuoden työskennelleen tuottajan aiempi kokemus.

Oikeuksien kohdalle tulee uudistus: suurin osa oikeuksista tulee olla tukea hakevalla yhtiöllä (ei enää "at least 50 %").

Aiemmin 20 000 euroa ja sitä pienempää tukea hakeneet dokumentit säästyivät lähettämästä balance sheetiä, nyt raja on noussut 25 000 euroon ja koskee kaikkia genrejä.

Aiempi New Talent -tukeen liittynyt New Talent Prize on muuttunut muotoon MEDIA European Talent Prize. Palkinnon saa Single Projects -hakukierroksella eniten pisteitä saanut hanke. Palkinto on matka Cannesin elokuvajuhlille 2008 elokuvan tuottajalle ja käsikirjoittajalle. Palkinnon luonteesta johtuen se jaetaan vain 15.11.2007 umpeutuvalla hakukierroksella, ei kevään hakukierroksella.

Yksittäisten hankkeiden pisteet:
Jos hanke, jolle tukea haetaan, on ollut jossain Median tukemassa Workshopissa, siitä saa 2 lisäpistettä. Myös alhaisen tuotantokapasiteetin maat (kuten Suomi) saavat 1 lisäpisteen. Yhden lisäpisteen saa myös, jos on aiemmin saanut Media-tukea hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon.

Pisteitä hakemuksille annetaan max. 100 pistettä. Yksittäisten hankkeiden kohdalla pisteet jakautuvat seuraavasti: hakijayhtiö voi saada max. 40 pistettä ja projektin pisteet voivat olla max. 60 pistettä. Slate fundingissa tämä on toisin päin, yhtiö painottuu 60 pisteen verran ja projektit 40 pisteen verran.

Slate funding

Slate funding on edelleen 3-6 projektille ja haettava summa voi olla mitä vain väliltä 70 000-190 000 euroa. Kullekin projektille on mahdollista hakea tukea vapaasti väliltä 10 000-60 000 euroa. Samat ehdot koskevat nyt niin fiktioita, dokumentteja kuin animaatioitakin eli dokumenttislaten rajoitukset poistuvat.

Raportointi kevenee, sillä jatkossa vaaditaan enää yksi "final global report". Slaten hakijoilta vaaditaan, että ovat edellisten 5 vuoden aikana tuottaneet vähintään yhden kansainväliseen levitykseen päässeen elokuvan päätuottajana. Slate-hakemuksessa ei enää kysytä kolmen vuoden suunnitelmaa, vaan arviointiin vaikuttavat yhtiön taustat ja projektit painotuksen ollessa yhtiössä. Pisteitä hakemus voi saada maksimissaan 100 ja niistä 60 painottuu yhtiöön ja 40 projekteihin. Lisäpisteitä alhaisen tuotantokapasiteetin maat, kuten Suomi, saavat slatessa kaksi. Aiemmasta Media-tuesta hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon, tulee yksi lisäpiste.

Slate funding 2nd stage

Tämä tuki on yhtiöille, jotka ovat jo aiemmin (vuosina 2005, 2006 tai 2007) saaneet slate-tukea ja toimii muuten kuten toinenkin slate funding, ainoastaan pisteytyksessä on hieman eroa. Yhtiö voi hakea 2nd stage Slaten heti kun yksikin Slate funding -projekti on siirtynyt tuotantovaiheeseen.

Interactive Works

Tämä tuki on yksittäisille hankkeille, slate funding -vaihtoehtoa ei ole. Samalla hakukierroksella voi kuitenkin hakea tukea kahdelle hankkeelle. Tämän hakukierroksen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Tukisumma per projekti voi olla 10 000-60 000 euroa ja 100 000 euroa konsoli-, tietokone- ja kannettavien peliprototyyppien kehittelyyn.

Tuki on suunnattu interaktiivisille projekteille, jotka tehdään joko tietokoneelle, internetiin, matkapuhelimeen tai pelikonsoliin. Hankkeissa tulee olla hyvä käsikirjoitus ja niiden tulee olla vahvasti interaktiivisia ja innovatiivisia. Tukea myönnetään myös uusille formaattisisällöille digitelevisioon, internetiin tai matkapuhelimeen. Näissä hankkeissa painotetaan interaktiivisuutta ja sisällön kerronnallisia elementtejä. Kaikkien hankkeiden tulee olla suunnattu eurooppalaisille markkinoille.

Tukea hakevan yhtiön tulee olla aiemmin tuottanut joko interaktiivinen teos tai animaatio, jonka kesto on vähintään 24 minuuttia ja teoksen on täytynyt saada levitystä 1.1.2005 jälkeen. Jos yhtiö ei ole aiemmin tuottanut mitään, voidaan ottaa huomioon esim. tuottajan, käsikirjoittajan, ohjaajan tai projektipäällikön aiempi kokemus.

Pisteytyksestä:
Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada enintään 40 pistettä ja projekti 60 pistettä.
Jos hanke, jolle tukea haetaan, on ollut jossain Median tukemassa Workshopissa, siitä saa 2 lisäpistettä. Myös alhaisen tuotantokapasiteetin maat (kuten Suomi) saavat 1 lisäpisteen. Yhden lisäpisteen saa myös, jos on aiemmin saanut Media-tukea hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon.

Hakulomakkeet löytyvät kohdasta Hakulomakkeet viimeistään torstaina 6.9.2007 ja saa pyydettäessä meiltä sähköpostitse.

Lisätietoja saa Media Deskistä:
Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, etunimi.sukunimi@ses.fi
Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle