|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

18.1.2008

Harkinnanvarainen tuki teatterielokuvien levittäjille on julkaistu

Harkinnanvarainen tuki (Call 28/07) vuodelle 2008 on julkaistu. Tuen vaikutuksen tehostamiseksi sääntöihin on tehty joitakin muutoksia:

Jatkossa elokuvat jaetaan kahteen ryhmään.

Pienet elokuvat, joiden tuotantobudjetit ovat alle 3 miljoonaa euroa: Tukea voidaan myöntää jos vähintään viisi levittäjää eri Media -ohjelman jäsenmaista on sopinut saman elokuvan levityksestä. Jos ryhmässä on vähintään 10 levittäjää, myönnetään 2 bonuspistettä.

Keskikokoiset elokuvat, joiden tuotantobudjetit ovat 3-15 miljoonaa euroa: Tukea voidaan myöntää, jos vähintään seitsemän levittäjää eri Media-ohjelman jäsenmaista on sopinut elokuvan levityksestä.

Hakukierroksen määrärahasta (12,25 miljoonaa euroa) 60 prosenttia käytetään pienten elokuvien ja 40 prosenttia keskikokoisten elokuvien tukemiseen. Elokuvat, joiden tuotantobudjetit ylittävät 15 miljoonaa euroa, eivät kuulu tuen piiriin. Myös digitaaliselle levitykselle (vähintään 1,3 K) on mahdollista hakea tukea.

Tuki kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin. Median tuki voi olla enintään 50 % koko kampanjan kustannuksista tai enintään 150 000 euroa levittäjää ja elokuvaa kohti. Levittäjän kulut ovat kelvollisia 6 kuukautta ennen ensi-iltaa ja 10 kuukautta sen jälkeen. Harkinnanvarainen tuki on aina suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Hakukierroksen 28/07 hakuajat ovat 1.4. ja 1.7.2008.

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle