|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

30.1.2008

Tukea elokuvakoulujen yhteishankkeille 2008

Viime vuonna ensimmäistä kertaa julkaistu koulutustuki elokuvakouluille on saanut jatkoa. Uusi hakukierros (Call 03/08) on julkaistu ja hakuehdot ovat pääpiirteissään samat kuin viime vuonnakin. Hakukierros on suunnattu eurooppalaisten elokuvakoulujen verkostoitumista ja opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta edistäville hankkeille.

Hakukierroksen tavoitteena on
- parantaa eurooppalaisen audiovisuaalisen alan koulutusta ylipäätään
- rohkaista yhteistyö- ja vaihtohankkeisiin tukemalla eurooppalaisten koulutustahojen verkostoitumista
- lisätä opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta Euroopassa.

Hankkeet, jotka voivat hakea tukea, voivat edustaa kolmea eri tematiikkaa:
- käsikirjoitustekniikat: tavoitteena, että käsikirjoittajat voivat parantaa taitojaan perinteisten ja interaktiivisten käsikirjoitusmetodien alueella
- management: tuottajien ammattitaidon vahvistaminen, business skills, tuotanto, levitys, laki- ja sopimusasiat, kansainvälisten markkinoiden tuntemus
- uudet teknologiat: digitaalisuus tuotannoissa, 3D animaatio, HDTV, jälkituotanto, erikoistehosteet, uudet jakelukanavat, uusmedia markkinoinnissa, restauraatio- ja konservointitekniikat

Hakukelpoisia hakemuksia varten hakijoiden tulee koota eri maiden elokuvakouluista tai muista koulutustahoista koostuva ryhmä, joka hakee tukea. Yksi koulu toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeiden osallistujat voivat olla eurooppalaisten elokuvakoulujen opiskelijoita ja opettajia tai muiden koulujen opiskelijoita, kunhan koulutus tähtää toimimiseen audiovisuaalisella alalla. Hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme eri koulua/organisaatiota vähintään kolmesta eri MEDIA-ohjelman jäsenmaasta. Media-tuki voi olla 50 % hankkeen kustannuksista tai jopa 75 % jos mukana on organisaatio jostakin seuraavista maista (uudet jäsenmaat): Bulgaria, Kypros, Tsekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia. Osallistuvista kouluista koordinaattorin ja yhteensä vähintään kolmen tulee olla "higher education institution" eli Suomessa kyseeseen tulevat lähinnä yliopisto-tason koulutus ja ammattikorkeakoulut.

Hanke voi olla pituudeltaan enintään vuoden mittainen ja sen tulee alkaa aikaisintaan 1.9.2008 ja viimeistään 30.6.2009. Nyt julkaistun hakukierroksen hakuaika päättyy 14.3.2008. Tulokset ovat odotettavissa lokakuussa ja sopimukset allekirjoitetaan viimeistään joulukuussa 2008. Tämän hakukierroksen budjetti on 1 600 000 euroa.

Lisätietoja saa Media Deskistä:
Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, etunimi.sukunimi@ses.fi
Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024, etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle