|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

19.3.2008

Koulutustuen uusi hakukierros on julkaistu

Media Continuous Training - Koulutustuen uusi hakukierros 04/08 on julkaistu. Koulutustuella on yksi hakuaika ja se umpeutuu 13.5.2008. Tuki on suunnattu koulutuskeskuksille, elokuva-alan organisaatioille, jotka järjestävät koulutusta, elokuva- ja televisiokouluille ja yliopistoille.

Tukea voi hakea hankkeille, jotka kestävät enintään 12 kuukautta ja alkavat aikaisintaan 1. syyskuuta 2008 ja viimeistään kesäkuun lopussa 2009. Tämän hakukierroksen budjetti on 6,2 miljoonaa euroa. Media-tuki on enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kuluista.

Suurin muutos tällä hakukierroksella on se, että kun aiemmin on voinut hakea tukea vain vuodeksi kerrallaan, niin nyt tukea voi hakea joko neljäksi vuodeksi tai yhdeksi vuodeksi. Uusi nelivuotinen sopimus on nimeltään Framework partnership agreement (FPA) ja sitä varten on oma erillinen hakulomakkeensa. Yksivuotista tukea haetaan omalla lomakkeellaan, johon ei ole tullut mitään mainittavia muutoksia aiempaan verrattuna.

Neljän vuoden sopimukseen liitetään nyt hakuvaiheessa yhden vuoden budjetti ja vuoden 2009 tarkka ohjelma sekä neljän vuoden strategiset suunnitelmat. Tulevina vuosina tulee myös täyttää hakemus kunkin vuoden ohjelmasta ja budjetista, mutta se on tässä monivuotisessa sopimuksessa yksinkertaistettu verrattuna yksivuotiseen hakemuslomakkeeseen.

Tukea myönnetään audiovisuaalisen alan ammattilaisille suunnattuun koulutukseen, jonka tavoitteena on parantaa alan kansainvälistä kilpailukykyä. Tukea myönnetään ensisijaisesti kolmen eri osa-alueen koulutukseen: käsikirjoittamiseen, tuottamiseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Tukea voidaan myöntää myös mm. audiovisuaalisella alalla työskentelevien kirjanpitäjien, markkinointi-, levitys- ja rahoitusalan ammattilaisten sekä juristien kouluttamiseen.

Hankkeita arvioidaan pisteillä, joita voi saada enintään 100. Arvioinnin kohteina ovat:
1) koulutuksen sisällön laatu, 20 pistettä
2) projektin johtaminen, 20 pistettä
3) audiovisuaalisen alan muiden toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laatu, 20 pistettä
4) eurooppalainen ulottuvuus, 20 pistettä
5) koulutuksen vaikutus, 20 pistettä
Kurssinjärjestäjien täytyy myöntää 15 % osallistujista apuraha, joka kattaa ainakin kurssimaksun, mutta mielellään myös matkakulut.

Tämän hakukierroksen päätökset tulevat viimeistään lokakuussa ja sopimukset solmitaan viimeistään joulukuussa 2008.

Koulutustuen hakuohjeet ja -lomakkeet löydät komission sivuilta osoitteesta http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/cont/index_en.htm ja myös Media Deskin sivuilta kohdasta Hakulomakkeet.

Lisätietoja saa
Kerstin Degermanilta ja Inkeri Lundgrenilta Media Deskistä
Puh. 09 6220 3013/Kerstin
Puh. 09 6220 3024/Inkeri
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle