|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

5.9.2008

Hankekehittelytuki on taas ajankohtainen!

Hankekehittelytuen uusi hakukierros julkaistiin 2.9.2008. Säännöt ovat samanlaiset kuin viime hakukierroksella, vain lomakkeiden ulkoasu on muuttunut.

Interaktiiviset teokset on erotettu omaksi hakukierroksekseen (Call 25/2008) joka on nimeltään Interactive Works. Single projects ja Slate funding (Call 24/2008) -tukiin kuuluvat siis fiktiot, dokumentit ja animaatiot. Slate funding- tuessa on kaksi muotoa: Slate funding ja Slate funding 2nd stage.

Nyt julkaistulla hakukierroksella on kaksi jättöpäivää: 17.11.2008 ja 17.4.2009.

Tuki on suunnattu itsenäisille eurooppalaisille tuotantoyhtiöille. Viime vuoden ensimmäisellä hakukierroksella poistui jo uudelleeninvestointivaatimus ja näin on myös jatkossa. Tuki on suoraa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Budjetti Single Projects, Slate funding ja Slate funding 2nd stage -tuille on 17 miljoonaa euroa. Tästä summasta 4 miljoonaa on varattu Slate funding 2nd stage-tukeen.
Yksittäiselle hankkeelle voi hakea tukea 10 000-60 000 euroa eli mitä vain summaa tältä väliltä, tuet eivät ole enää sidottuja määräsummiin 10 000, 15 000, 20 000 jne. Pitkille animaatioille maksimisumma on 80 000 euroa.

Hakukelpoisen yhtiön ehto on, että tulee olla tuottanut päätuottajana elokuva/tv-ohjelma, joka on saanut levityksen 1.1.2006 jälkeen. Tuotetun elokuvan genre on vapaa, se voi olla fiktio, animaatio tai dokumentti. Pelkkä kansallinen levitys riittää! Sales agent -sopimus riittää todistukseksi levityksestä, myyntiraportti ei ole välttämätön. Jos yhtiö ei ole tuottanut aiemmin mitään, voidaan ottaa huomioon yhtiössä vähintään vuoden työskennelleen tuottajan aiempi kokemus.

25 000 euroa ja sitä pienempää tukea hakevien ei tarvitse liittää yhtiön tilinpäätöstä hakemukseen.

Tänä vuonna jaettiin ensimmäinen MEDIA European Talent Prize. Palkinnon saa jatkossakin Single Projects -hakukierroksella eniten pisteitä saanut hanke. Palkinto on matka Cannesin elokuvajuhlille 2009 elokuvan tuottajalle ja käsikirjoittajalle. Palkinnon luonteesta johtuen se jaetaan vain 17.11.2008 umpeutuvalla hakukierroksella, ei kevään hakukierroksella.

Yksittäisten hankkeiden pisteet:
Jos hanke, jolle tukea haetaan, on ollut jossain Median tukemassa Workshopissa, siitä saa 2 lisäpistettä. Myös alhaisen tuotantokapasiteetin maat (kuten Suomi) saavat 1 lisäpisteen. Yhden lisäpisteen saa myös, jos on aiemmin saanut Media-tukea hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon.

Hakemuksille annetaan max. 100 pistettä. Yksittäisten hankkeiden kohdalla pisteet jakautuvat seuraavasti: hakijayhtiö voi saada max. 40 pistettä ja projektin pisteet voivat olla max. 60 pistettä. Slate fundingissa tämä on toisin päin, yhtiö painottuu 60 pisteen verran ja projektit 40 pisteen verran.

Slate funding

Slate funding on 3-6 projektille ja haettava summa voi olla mitä vain väliltä 70 000-190 000 euroa. Kullekin projektille on mahdollista hakea tukea vapaasti väliltä 10 000-60 000 euroa. Samat ehdot koskevat niin fiktioita, dokumentteja kuin animaatioitakin.

Raportointiin vaaditaan enää yksi "final global report". Slaten hakijoilta vaaditaan, että ovat edellisten 5 vuoden aikana tuottaneet vähintään yhden kansainväliseen levitykseen päässeen elokuvan päätuottajana. Slate-hakemuksessa ei enää kysytä kolmen vuoden suunnitelmaa, vaan arviointiin vaikuttavat yhtiön taustat ja projektit painotuksen ollessa yhtiössä. Pisteitä hakemus voi saada maksimissaan 100 ja niistä 60 painottuu yhtiöön ja 40 projekteihin. Lisäpisteitä alhaisen tuotantokapasiteetin maat, kuten Suomi, saavat slatessa kaksi. Aiemmasta Media-tuesta hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon, tulee yksi lisäpiste.

Slate funding 2nd stage

Tämä tuki on yhtiöille, jotka ovat jo aiemmin (vuosina 2005, 2006, 2007 tai 2008) saaneet slate-tukea ja toimii muuten kuten toinenkin slate funding, ainoastaan pisteytyksessä on hieman eroa. Yhtiö voi hakea 2nd stage Slaten heti kun yksikin Slate funding -projekti on siirtynyt tuotantovaiheeseen.

Interactive Works

Tämä tuki on yksittäisille hankkeille, slate funding -vaihtoehtoa ei ole. Samalla hakukierroksella voi kuitenkin hakea tukea kahdelle hankkeelle. Tämän hakukierroksen budjetti on 2,5 miljoonaa euroa. Tukisumma per projekti voi olla 10 000-60 000 euroa ja 100 000 euroa konsoli-, tietokone- ja kannettavien peliprototyyppien kehittelyyn.

Tuki on suunnattu interaktiivisille projekteille, jotka tehdään joko tietokoneelle, internetiin, matkapuhelimeen tai pelikonsoliin. Hankkeissa tulee olla hyvä käsikirjoitus ja niiden tulee olla vahvasti interaktiivisia ja innovatiivisia. Tukea myönnetään myös uusille formaattisisällöille digitelevisioon, internetiin tai matkapuhelimeen. Näissä hankkeissa painotetaan interaktiivisuutta ja sisällön kerronnallisia elementtejä. Kaikkien hankkeiden tulee olla suunnattu eurooppalaisille markkinoille.

Tukea hakevan yhtiön tulee olla aiemmin tuottanut joko interaktiivinen teos tai animaatio, jonka kesto on vähintään 24 minuuttia ja teoksen on täytynyt saada levitystä 1.1.2006 jälkeen. Jos yhtiö ei ole aiemmin tuottanut mitään, voidaan ottaa huomioon esim. tuottajan, käsikirjoittajan, ohjaajan tai projektipäällikön aiempi kokemus.

Pisteytyksestä:
Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada enintään 40 pistettä ja projekti 60 pistettä.
Jos hanke, jolle tukea haetaan, on ollut jossain Median tukemassa Workshopissa, siitä saa 2 lisäpistettä. Myös alhaisen tuotantokapasiteetin maat (kuten Suomi) saavat 1 lisäpisteen. Yhden lisäpisteen saa myös, jos on aiemmin saanut Media-tukea hankkeelle, joka on mennyt tuotantoon.

Tuen hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä: http://www.mediadesk.fi/download/tuotyht.shtml

Lisätietoja: Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013, etunimi.sukunimi@ses.fi
Inkeri Lundgren, puh. 09 62203024, etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle