|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

13.10.2010

Harkinnanvarainen levitystuki teatterielokuvien levittäjille julkaistu

Selektiivisen levitystuen uusi hakukierros (Calls for proposals 29/2010) julkaistiin 28.9.2010.
Nyt julkaistulla hakukierroksella on kolme hakuaikaa, jotka ovat: 1.12.2010, 1.4.2011 ja 1.7.2011.

Tuen säännöissä ei ole tapahtunut mitään mullistavia muutoksia, mutta seuraavat seikat kannattaa huomioida:
1) Tuen hakuohjeisiin on edelliseen hakukierrokseen verrattuna tullut seuraava muutos:
- Virtual Print Fee ei ollut aiemmin hyväksyttävä kulu, mutta nyt se on ja saman elokuvan sekä filmikopio- että digikopiokuluihin voi saada tukea

2) Mitä tulee tuen hakemiseen, niin sähköinen hakulomake, joka oli käytössä jo viime hakukierroksella, on julkaistu myös tällä hakukierroksella. Hakija voi kuitenkin valita, lähettääkö hakemuksen online-lomakkeella (jonka lisäksi täytyy lähettää myös hakemuksen paperiversio Brysseliin) vai pelkästään kirjallisesti postitse. Online-hakemus tulee olla perillä Brysselissä deadlinepäivänä klo 12.00. Paperiversiossa riittää deadlinepäivän postileima.

Tukea on tällä kierroksella jaossa yhteensä 12 250 000 euroa.

Muuten tuen perusperiaatteet ovat samat kuin aiemminkin eli:

Harkinnanvaraista tukea myönnetään, jos vähintään viisi levittäjää eri Media 2007 -ohjelman jäsenmaista on sopinut saman elokuvan levityksestä. Grouping -ryhmän koko tulee olla vähintään viisi levittäjää, jos kyseessä on "pieni" elokuva ja seitsemän levittäjää, jos kyseessä on "keskisuuri" elokuva. Tuen voi kohdistaa elokuviin, jotka on julkaistu vuonna 2008 tai sen jälkeen. Tuki kohdistuu elokuvan levitys- ja markkinointikuluihin. Median tuki voi olla enintään 50 % koko kampanjan kustannuksista tai max. 150 000 euroa levittäjää ja elokuvaa kohti.

Tällä hakukierroksella tuesta noin 30 % kohdistetaan pienen budjetin elokuville (budjetti alle 3 milj. €) ja noin 70 % budjetiltaan keskiluokkaa edustaville elokuville (budjetti 3-15 milj. €). Elokuvat, joiden budjetti on yli 15 miljoonaa euroa, eivät kuulu tuen piiriin. Tuen takaisinmaksu tai maksamatta jättäminen perustuu siihen, miten paljon elokuva tuottaa.

Selektiivisen tuen kohdalla tuenhakijan kaikki saman deadlinen pienet tuet (tuki on pienempi kuin tai enintään 25 000 euroa) kerätään samaan sopimukseen. Tämä helpottaa hakijaa, jolla on useita pieniä tukia.

Media 2007 -ohjelmassa on mukana 32 Euroopan maata: kaikki EU-maat sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Kroatia.

Kaikki tukiohjeet ja hakulomakkeet löydät osoitteesta: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Mikäli teillä on tukeen liittyviä kysymyksiä, autamme mielellämme.

Lisätietoja saa Media Deskistä:
Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013
Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle