|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

26.4.2011

Kaksi uutta hakukierrosta julkaistu

Video on Demand and Digital Cinema Distribution ja Pilot Projects -tukien uudet hakukierrokset julkaistiin 19.4.2011. Molempien tukien hakuehdot ovat ennallaan ja tässä tuista vähän tarkemmin:

Video on Demand and Digital Cinema Distribution

(Call for proposals 06/2011)

Video on Demand and Digital Cinema Distribution -tuen tavoitteena on edistää eurooppalaisten elokuvien digitaalisia levityskanavia. Kyseeseen tulevat niin Video On Demand -palvelut internetissä tai TV:ssä kuin elokuvien digitaalinen levitys elokuvateattereissa. Hakukelpoisessa hankkeessa on mukana tuottajia, levittäjiä, teatterinomistajia tai muita tahoja useista Euroopan maasta ja elokuvia vähintään viidestä eri maasta ja viideltä eri kielialueelta. Hankkeet, jotka hakevat tukea, tulee lanseerata viimeistään 1.3.2012.

Tukimuodolla on vuonna 2011 yksi hakuaika, joka päättyy 20.6.2011. Tällä hakukierroksella voi hakea tukea yksivuotiselle hankkeelle tai 3-vuotiselle hankkeelle. Tuen kokonaisbudjetti on noin 7 miljoonaa euroa ja tuen enimmäismäärä per hakija voi olla miljoona euroa.

Pilot Projects

(Call for proposals 05/2011)

Pilot Projects -tukea voivat hakea Media 2007 -ohjelman jäsenmaissa toimivat yhtiöt ja organisaatiot. Hakukelpoisella hankkeella pitää olla eurooppalainen lisäarvo "European dimension". Ehto täytetään niin, että hankkeeseen osallistuu vähintään neljä Media 2007 -ohjelmaan kuuluvaa maata ja vähintään kolme eri kielialuetta. Tukea voidaan myöntää enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tänä vuonna komissio on varannut 1,5 miljoonaa euroa tälle tukiohjelmalle. Hankkeet, joille tukea haetaan, voivat olla kestoltaan 1-3 vuoden projekteja ja niiden tulee alkaa 1.1.-31.12.2012.

Tämän hakukierroksen aiheet ovat:
1. Levitys: Luodaan uusia levitys- ja myynninedistämiskanavia eurooppalaiselle sisällölle tarjoamalla yksilöllisiä palveluja.
2. Open Media Production Environment
3. Levitys - promootio ja markkinointi: miten saada katsojat mukaan paikallisiin elokuvayhteisöihin nykytekniikan avulla
4. "Audiovisual Junction Portal": tavoitteena laajentaa ja parantaa hyvin jäsenneltyjen eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön portaaleiden saavutettavuutta
5. Aikaisemmin tuetut hankkeet: hankkeet, jotka ovat aikaisemmin saaneet Media-tukea kokeiluhankkeiden toteuttamiseen

Vuoden 2011 hakukierroksen (Call for proposals 05/2011) hakuaika päättyy 14.6.2011.

Tuki on suunnattu audiovisuaalisen alan yrityksille ja organisaatioille sekä alaa sivuaville tahoille, kuten sisällöntuottajille (tuottajille, ohjaajille, johtajille, myyntiagenteille, levittäjille), tv-yhtiöille, laitevalmistajille, tietosiirtoja tekeville yrityksille ja rahoittajille.

Mikäli teillä on näihin tukiin liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä Media Deskiin.

Lisätietoja saa Media Deskistä:
Kerstin Degerman, puh. 09 6220 3013
Inkeri Lundgren, puh. 09 6220 3024
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle