|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

22.3.2012

Komissio toivoo kommentteja av-alan valtiontuista


Euroopan komissio on julkistanut tiedonantoluonnoksen elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta. Samalla avataan konsultaatio, jossa EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia, erityisesti elokuvateatterien omistajia, levittäjiä, elokuvantekijöitä ja -tuottajia, jälkituotantoyrityksiä, elokuva-alan yhdistyksiä sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimielimiä pyydetään kommentoimaan luonnosta.

Elokuvilla ja muilla audiovisuaalisilla teoksilla on tärkeä rooli EU:n eri alueiden historian ja kulttuurisen moninaisuuden säilyttämisessä. Kulttuurisen pääoman lisäksi nämä teokset ovat myös taloudellisia hyödykkeitä, joilla on vaikutusta työllistymiseen ja taloudelliseen kasvuun. EEA-alueen valtioiden antama julkinen tuki, joka saattaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, on alisteinen EU:n valtiontukea koskeville säädöksille. Tämä koskee yleensä myös av-alan saamaa julkista tukea.

Komission edellinen tiedonanto av-alan valtiontuesta on vuodelta 2001, ja sen kelpoisuutta jatkettiin vuosina 2004, 2007 ja 2009. Nyt julkaistu luonnos ottaa huomioon vuoden 2001 jälkeen ilmenneitä trendejä alalla ja pyrkii takaamaan, että eurooppalaisten yleisöjen saatavilla on monipuolinen tarjonta av-alan teoksia. Luonnoksen laatimisessa on käytetty viime kesänä julkaistua keskusteluasiakirjaa ja tuloksia kesä-syyskuussa 2011 suoritetusta ensimmäisestä konsultaatiosta.

Uusi konsultaatio suoritetaan aikavälillä 14.3.-14.6.2012 ja lopullinen tiedonanto julkaistaan loppuvuodesta 2012. Oheista linkkiä seuraamalla löydät ohjeet kommenttien esittämiseen:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_state_aid_films/index_en.html

Tiedonantoluonnoksen voi ladata eri kieliversioina sivun kohdasta "Consultation document: the draft Communication". Kommentteja voi lähettää yksityishenkilönä, organisaation edustajana tai julkisena toimijana, ja ne julkaistaan internetissä, ellei niitä ole erikseen merkitty luottamuksellisiksi.

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle