|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

9.10.2012

Hankekehittelytuki julkaistu


Hankekehittelytuessa on aiempaan tapaan kaksi erillistä Call for Proposalia, toinen on Yksittäisille hankkeille ja hankepaketeille eli Slate Funding -tuille (Call for proposal 31/2012) ja toinen interaktiivisille teoksille (Interactive Works, Call for proposal 32/2012). Molempien hakuajat ovat samat. Hakukierroksella on kaksi deadlinea, jotka ovat 23.11.2012 ja 12.4.2013.

Uutta!

Hankekehittelytuen säännöt ovat pääosin samat kuin edellisellä hakukierroksella, mutta pari muutostakin on tullut. Hankkeiden saamien automaattisten lisäpisteiden kriteerit ovat muuttuneet. Aiemmin lisäpisteen sai, jos hanke oli osallistunut johonkin Median tukemaan koulutukseen, yhtiö oli saanut Media-tuen aiemmin tai kyseessä on pienen tuotantokapasiteetin maa. Tämän hakukierroksen säännöissä lisäpiste myönnetään ainoastaan pienen tuotantokapasiteetin maille, joihin myös Suomi kuuluu. Toinen muutos on se, että nykyään "financial capacity" -lomake vaaditaan vain yli 60 000 euron tukea hakevilta (aiemmin raja oli 25 000 euroa).

Tuen perusasioita

Myönnettävät tuet ovat suoraa tukea, ja Median rahoitusosuus voi olla enintään 50 % projektin kehittelybudjetista. Poikkeuksen muodostavat Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta tukevat hankkeet, jotka voivat saada 60 % EU-rahoitusta.

Media-ohjelmassa hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen yksittäisen tai sarjamuotoisen fiktion, luovan dokumentin tai animaation esituotantoa. Interaktiivisen teoksen tuki käsittää kehittelyn, joka tapahtuu ennen ensimmäistä pelattavaa versiota.

Tukea voi saada dokumenteille (kesto vähintään 25 min.), animaatioille (24 min.) ja fiktioille (50 min.) esimerkiksi oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsikirjoittamiseen, tiimin ja päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien tekoon, rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon. Animaatioiden kohdalla graafinen tutkimus ja pilotti ovat hankekehittelyyn kuuluvia vaiheita, samoin kuin interaktiivisissa teoksissa sisältö-treatmentin ja graafisten elementtien teko, ohjelmointi sekä alfakopio.

Hakukelpoisen tuotantoyhtiön tulee olla rekisteröity vähintään 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä ja hakukelpoisuuden arvioimisessa otetaan huomioon myös yksittäisten henkilöiden työhistoria.

Jokaisen hakemuksen lukee ja pisteyttää kaksi arvioijaa, jotka ovat alan ammattilaisia. Toinen arvioija on pääsääntöisesti hakijan kotimaasta, toinen jostain haettavan projektin ensisijaisesta levikkimaasta, jonka hakija itse määrittelee hakemuksessaan. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä.

Yksittäiset hankkeet ja hankepaketit (Single Projects, Slate Funding & Slate Funding 2nd Stage, Call 31/2012)

Yksittäisten hankkeiden kohdalla tarkasteltavina ovat hankkeen kansainväliset piirteet (mm. tuotanto, myynti, levitys, aikaisempi menestys), konseptin tai käsikirjoituksen laatu ja omaperäisyys, lapsille ja nuorille suunnatut tuotannot, matalan tuotantokapasiteetin maat ja alueet sekä rajoittuneet maantieteelliset ja kielelliset alueet eli ns. pienet maat sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada korkeintaan 40 pistettä (mm. budjetti, levityssuunnitelma) ja itse projekti 60 pistettä, joista 40 pistettä saa laadulliset kriteerit täyttämällä.

Hankepakettituen kriteerit ovat samat kuin yksittäisten projektien, mutta pisteytyksessä painotetaan yhtiötä, joka voi saada korkeintaan 60 pistettä, kun pakettiin kuuluvat projektit voivat saada korkeintaan 40 pistettä.

Tämän hakukierroksen budjetti yksittäisille hankkeille on 7,5 miljoonaa euroa ja slate funding -tuille 10,75 miljoonaa euroa. Yksittäisille hankkeille haettava tukisumma voi olla 10 000-60 000 euroa ja hankepaketeille 70 000-190 000 euroa.

HAKUAJAT: Kierroksella on kaksi hakuaikaa, jotka ovat 23.11.2012 ja 12.4.2013. Hakukierroksen tulokset julkistetaan noin neljän-viiden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.

Yksittäisten hankkeiden hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/single/index_en.htm

Slate funding -hakuohjeet ja -lomakkeet löydät täältä: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/slate1st/index_en.htm

Interaktiiviset teokset (Call 32/2012)

Kuten aiemmin, pelialalle suunnattua interaktiivisten teosten tukea ei myönnetä itsenäisille pelihankkeille, vaan tuettavien pelien tulee olla kytköksissä johonkin fiktio-, animaatio- tai dokumenttielokuvaan, joka voi olla vasta kehittelyvaiheessa tai jo valmistunut. Peli, jota elokuvan yhteyteen suunnitellaan, tulee julkaista jossain seuraavista muodoista: internet, PC, konsoli, käsikonsoli tai interaktiivinen televisio. Lisäksi tuettavan pelin tulee sisältää kerronnallisuutta, interaktiivisuutta, omaperäisyyttä, luovuutta ja innovatiivisuutta suhteessa jo olemassa oleviin peleihin. Olennaista on myös pelin kaupallinen potentiaali Euroopassa.

Hankkeet pisteytetään siten, että yhtiö voi saada enintään 40 pistettä (mm. budjettisuunnitelma, rahoitusstrategia) ja projekti 60 pistettä (omaperäisyys, interaktiivisuuden laatu, sopivuus kohdeyleisölle). Tällä hakukierroksella kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa. Tukea voi saada 10 000-150 000 euroa.

HAKUAJAT: Hakukierroksen deadlinet ovat 23.11.2012 ja 12.4.2013.

Hakuohjeet ja hakulomakkeet löydät täältä: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/interactive/index_en.htm

Jos sinulla on kysymyksiä tukeen liittyen, ota yhteyttä Media Deskiin!

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle