|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

31.5.2013

Uusi hakukierros: Kokeiluhankkeet / Pilot Projects

Pilot Projects -tukea voivat hakea Media 2007 -ohjelman jäsenmaissa toimivat yhtiöt ja organisaatiot. Hakukelpoisella hankkeella pitää olla eurooppalainen lisäarvo, "European dimension". Ehto täytetään niin, että hankkeeseen osallistuu vähintään neljä Media 2007 -ohjelmaan kuuluvaa maata ja vähintään kolme eri kielialuetta. Tukea voidaan myöntää enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tänä vuonna komissio on varannut 1,5 miljoonaa euroa tälle tukiohjelmalle. Hankkeet, joille tukea haetaan, voivat olla kestoltaan 1, 2 tai 3 vuoden projekteja ja niiden tulee alkaa 1.1.2014. Vuoden 2013 aiheet ovat:

1. Levitys: Luodaan uusia levitys- ja myynninedistämiskanavia eurooppalaiselle sisällölle tarjoamalla yksilöllisiä palveluja.
2. Open Media Production Environment
3. Levitys - promootio ja markkinointi: miten saada katsojat mukaan paikallisiin elokuvayhteisöihin nykytekniikan avulla
4. "Audiovisual Junction Portal": tavoitteena laajentaa ja parantaa hyvin jäsenneltyjen eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön portaaleiden saavutettavuutta

 
Vuoden 2013 hakukierroksen (Call for proposals 08/2013) hakuaika päättyy 15.7.2013.

Lisätietoja osoitteessa: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/pilot-projects/calls_en.htm

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle