|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

19.11.2013

Luova Eurooppa -ohjelman hyväksyminen ilahduttaa komissiota

EUROOPAN KOMISSIO
LEHDISTÖTIEDOTE

Bryssel/Strasbourg 19. marraskuuta 2013

Luova Eurooppa -ohjelman hyväksyminen ilahduttaa komissiota

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään Euroopan komission uuden Luova Eurooppa -ohjelman, joka tuo lisää tukea eurooppalaiselle kulttuurille, elokuvalle, televisiolle, musiikille, kirjallisuudelle, esittävälle taiteelle, kulttuuriperinnölle ja niihin liittyville aloille. Ohjelman talousarvio on 1,46 miljardia euroa seuraavina seitsemänä vuotena - eli 9 prosenttia nykyistä enemmän. Se antaa uutta vauhtia kulttuurialalle ja luoville toimialoille, jotka ovat merkittäviä työpaikkojen ja kasvun synnyttäjiä. Luova Eurooppa tarjoaa rahoitusta vähintään 250 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle, 2 000 elokuvateatterille, 800 elokuvalle ja 4 500 kirjan kääntämiselle. Lisäksi otetaan käyttöön uusi takausjärjestelmä, jonka turvin pienet kulttuuri- ja luovan alan yritykset voivat saada jopa 750 miljoonan euron arvosta pankkilainoja.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou on tyytyväinen Euroopan parlamentin tämänpäiväiseen äänestystulokseen. Hän toteaa lisämäärärahojen olevan erinomainen uutinen eurooppalaiselle elokuvateollisuudelle, kulttuurille ja taiteelle sekä tietysti yleisölle. "Luova Eurooppa -ohjelman avulla dynaaminen kulttuurialamme kykenee luomaan uusia työpaikkoja ja tukemaan osaltaan paremmin EU:n taloutta. Tuhannet lahjakkaat taiteilijat voivat saavuttaa uutta yleisöä Euroopassa ja muualla maailmassa. Ohjelma myös edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Siitä voidaan myöntää huomattavia tukimääriä, ja lisäksi takausjärjestelmä parantaa rahoituksen saantia sadoille pienille yrityksille", lisäsi Vassiliou.

Luova Eurooppa -ohjelma perustuu kokemuksiin menestyksekkäistä Kulttuuri- ja Media-ohjelmista, joiden kautta on tuettu kulttuuri- ja audiovisuaalialoja jo yli 20 vuoden ajan. Uusi ohjelma käsittää Kulttuuri-alaohjelman, josta tuetaan esittäviä ja kuvataiteita, kulttuuriperintöä ja muita aloja, sekä Media-alaohjelman, josta myönnetään rahoitusta elokuva- ja audiovisuaalialalle. Uudesta monialaisesta ohjelmalohkosta tuetaan poliittista yhteistyötä, monialaisia toimenpiteitä ja uutta takausjärjestelmää, jonka on määrä olla toiminnassa vuonna 2016.

Myös Euroopan kulttuuripääkaupungit, Euroopan kulttuuriperintötunnus, Euroopan rakennusperintöpäivät ja viisi eurooppalaista palkintoa (Europa Nostra -kulttuuriperintöpalkinto, EU:n nykyarkkitehtuuripalkinto, EU:n kirjallisuuspalkinto, European Border Breakers -palkinto ja Media-palkinto) saavat tukea Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Ohjelman varoista kohdennetaan vähintään 56 prosenttia Media-alaohjelmalle ja vähintään 31 prosenttia Kulttuuri-alaohjelmalle. Tämä vastaa suurin piirtein näiden kahden osa-alueen nykyisiä osuuksia. Enintään 13 prosenttia varoista osoitetaan monialaiselle ohjelmalohkolle. Tähän sisältyy tuki kussakin osallistuvassa maassa sijaitsevalle Luova Eurooppa -tiedotustoimistolle, joka tarjoaa neuvontaa potentiaalisille tuensaajille. Noin 60 miljoonaa euroa on varattu poliittiseen yhteistyöhön ja innovatiivisten lähestymistapojen edistämiseen uuden ja entistä laajemman yleisön saavuttamiseksi ja uusien liiketoimintamallien löytämiseksi.

Ketä Luova Eurooppa hyödyttää?

Luova Eurooppa -ohjelman tuki on seuraavanlaista:

- 250 000 taiteilijan ja kulttuurialan ammattilaisen työtä tuetaan, jotta he voisivat saavuttaa uutta yleisöä myös kotimaansa ulkopuolella.
- Yli 800 eurooppalaista elokuvaa saa levitystukea, jonka ansiosta niitä voidaan katsella kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa.
- Ainakin 2 000 eurooppalaista elokuvateatteria saa rahoitusta edellyttäen, että vähintään puolet niissä esitettävistä elokuvista on eurooppalaisia.
- Yli 4 500 kirjaa ja muuta kirjallista teosta saa käännöstukea, jonka myötävaikutuksella kirjailijat saavat tunnettuutta uusilla markkinoilla ja lukijat voivat nauttia teoksista äidinkielellään.
- Tuhannet kulttuuri- ja audiovisuaalialan organisaatiot ja ammattilaiset saavat koulutustukea hankkiakseen uusia taitoja ja vahvistaakseen valmiuksiaan kansainvälistä työskentelyä varten.

Euroopan kulttuuriala ja luovat toimialat tuottavat jopa 4,5 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta ja työllistävät yli 8 miljoonaa henkeä. Luova Eurooppa -ohjelma kasvattaa alan osuutta Euroopan taloudesta entisestään, kun globalisaation ja digitaalitekniikan käyttöönoton tarjoamiin mahdollisuuksiin tartutaan. Ohjelma auttaa toimijoita selviytymään markkinoiden pirstaleisuuden ja rahoituksen niukkuuden aiheuttamista ongelmista ja myötävaikuttaa päätöksenteon tehostamiseen helpottamalla tietojen ja kokemusten vaihtoa.

Seuraavat vaiheet

Luova Eurooppa -ohjelma hyväksytään lopullisesti (28 jäsenvaltion) neuvostossa lähiviikkoina, ja se tulee voimaan tammikuussa 2014.

Lisätietoja
Euroopan komissio: Luova Eurooppa
Luova Eurooppa Facebookissa: Creative Europe
Liity keskusteluun Twitterissä #CreativeEurope
Androulla Vassilioun verkkosivusto
Seuraa Androulla Vassiliouta Twitterissä: @VassiliouEU

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle