|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

10.2.2016

Koulutustuen uusi hakukierros julkaistu!

Median alaohjelman Koulutustuen uusi hakukierros julkaistiin 5.2.2016. Tuella on vuonna 2016 yksi hakuaika, joka päättyy 14.4.2016. Tällä hakukierroksella haetaan tukea kahdelle vuodelle, joten vuonna 2017 ei julkaista uutta hakukierrosta. Koulutustuen budjetti tällä hakukierroksella on 7,3 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

Koulutustuen (Support for Training EACEA/06/2016) tavoitteena on tukea audiovisuaalista jatkokoulutusta järjestäviä eurooppalaisia organisaatioita. Organisaatio, joka hakee tukea, voi olla yksityinen yritys, ei-voittoa tavoitteleva organisaatio, hyväntekeväisyysjärjestö, yhdistys, säätiö, kunta tai koulu. Yksityishenkilö ei voi olla tuenhakija. Organisaation tulee olla eurooppalainen ja yli puolet sen omistajista tulee olla jonkun Median alaohjelman jäsenmaan kansalaisia.

Mihin tuki kohdistuu

Koulutustuki on jaettu kahteen eri kategoriaan ja hakijan tulee valita, kummassa kategoriassa hakee tukea.
Kategoriat ovat:
1) eurooppalaiset kurssit: koulutuskurssien tavoitteena on ammattitaidon syventäminen lähinnä Euroopassa toimivien elokuva-alan ammattilaisten keskuudessa
2) kansainväliset kurssit: koulutuskurssien tavoitteena on ammattitaidon syventämisen lisäksi tarjota eurooppalaisille elokuva-alan ammattilaisille tilaisuus verkostoitua ja tehdä yhteistyötä ei-eurooppalaisten kollegoidensa kanssa

Riippuen siitä, kumman kategorian mukaista koulutusta on järjestämässä, niin EU-tuki voi eurooppalaisten kurssien kohdalla olla enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja kansainvälisten kurssien kohdalla tuki voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Suurin osa vuoden 2016 budjetista, joka on 7,3 miljoonaa euroa, käytetään eurooppalaisten kurssien tukemiseen, enintään 20 % tuen kokonaisbudjetista kohdistetaan kansainvälisille kursseille.

Keille kurssit on suunnattu

Koulutustuen kurssit on suunattu pääosin eurooppalaisille audiovisuaalisen alan ammattilaisille. Kurssin tulee olla suunnattu audiovisuaalisen alan ammattilaisille, kuten tuottajille, ohjaajille, käsikirjoittajille, käsikirjoituskonsulteille, commissioning editoreille, levittäjille, elokuvateatterien omistajille & muulle henkilökunnalle, myyntiagenteille, uusmedian sisällöntuottajille, animaatioalan ammattilaisille tai jälkituotannon ammattilaisille. Kurssin sisältö voi olla suunnattu myös lakimiehille ja pankkien ja rahoituslaitosten työntekijöille, jotka tekevät työtä elokuva-alan kanssa. Pelialalle suunnatut kurssit ovat myös hakukelpoisia.

Hakukelpoisuus

Kurssinjärjestäjän tulee huomioida hakemuksessaan seuraavat säännöt:
- hakijoita suositellaan tekemään yhteistyötä audiovisuaalisen alan eri toimijoiden kanssa
- kurssin osallistujista enemmistön tulee tulla muualta kuin kurssinjärjestäjän kotimaasta
- vuoden 2016-2017 kurssin tulee alkaa aikaisintaan 1.9.2016 ja viimeistään 31.7.2017
- koulutus, jolle haetaan tukea, voi kestää enintään 12 kuukautta
- tällä hakukierroksella tukea haetaan kahdeksi vuodeksi eteenpäin, sopimuksen nimi on FPA eli Framework Partnership Agreement
- koulutuksen tulee keskittyä johonkin seuraavista alueista:
1) yleisötyö, kehittely, markkinointi, levitys
2) rahoitus ja johtaminen, rahoituksen hankkiminen
3) hankkeiden kehittely ja tuotanto
4) digitaalisen murroksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet

Lue lisää tästä tuesta: http://www.mediadesk.fi/tuet/koulutus.shtml

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
kerstin.degerman@ses.fi
inkeri.lundgren@ses.fi

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle