|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

4.1.2018

Uusi hakukierros julkaistu: kehittelytuki peleille

Pelifirmoille suunnatun hankekehittelytuen uusi hakukierros julkaistiin joulukuun lopulla 2017. Tällä hakukierroksella (EACEA 24/2017) on yksi hakuaika, joka päättyy 8.3.2018 kello 12.00 Brysselin aikaa. Tämän hakukierroksen budjetti on 3,78 miljoonaa euroa.

Keille tuki on tarkoitettu

Peleille suunnattua hankekehittelytukea voivat hakea itsenäiset eurooppalaiset pelituotantoyhtiöt, jotka ovat aiemmin tuottaneet ainakin yhden (tämän hakukierroksen sääntöjen mukaisen) pelin, joka on saanut kaupallisen levityksen 1.1.2015 jälkeen. Tukea hakevan yhtiön tulee olla vähintään vuoden vanha. Pelituotantoyhtiö voi hakea tukea enintään yhdelle hankkeelle tällä hakukierroksella.

Kehittelyssä oleva peli voi olla suunnattu mille vain alustalle, mutta olennaista on, että se on suunnattu kaupalliseen levitykseen ja että, peli sisältää narratiivista tarinankerrontaa.

Paljonko tukea voi saada

Tällä hakukierroksella voi hakea tukea, joka on vähintään 10 000 euroa ja enintään 150 000 euroa. Tuki on suunnattu pelin kehittelyvaiheen kuluihin (pitää sisällään sekä konsepti- että projektikehittelyn). Hakija määrittelee itse hakemansa tukisumman, joka voi olla enintään 50 % pelin kehittelybudjetista.

Tuen englanninkieliset nettisivut löytyvät osoitteesta:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en

Säännöissä uutta tällä hakukierroksella:

1) Kehittelykulut ovat kelvollisia vasta Brysselin EACEA Agencyn kanssa tehtävän tukisopimuksen allekirjoittamispäivämäärän jälkeen. Jos tuensaaja kuitenkin pystyy esittämään hyvät perustelut, kulut voidaan katsoa kelvollisiksi hakemuksen lähettämispäivästä lähtien.

2) Oikeuksiin liittyvät kulut olivat vielä viime hakukierroksella kelvollisia alkaen jopa 12 kuukautta ennen hakemuksen lähettämistä. Nyt oikeuksiin liittyvät kulut eivät ole kelvollisia takautuvasti: vain ne kulut hyväksytään, jotka maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Lue tuesta lisää suomeksi: http://www.mediadesk.fi/tuet/hankekehittelypeleille.shtml

Luova Eurooppa -yhteyspiste auttaa kaikissa tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä, joten ole yhteydessä!

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
kerstin.degerman@ses.fi
inkeri.lundgren@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle