|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

13.5.2019

Tarjolla tukea kulttuuri- ja audiovisuaalista

sisältöä yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan haku Bridging culture and audiovisual content through digital tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä näiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla.

Tukea voi hakea hankkeille, jotka

a) yhdistävät eri kulttuurin aloja ja audiovisuaalista alaa hyödyntäen uusia luovan ilmaisun muotoja ja innovatiivista teknologiaa mukaan lukien virtuaalitodellisuus, tai
b) edistävät innovatiivisia monialaisia lähestymistapoja kulttuurin ja luovien sisältöjen, mukaan lukien kulttuuriperinnön, saavutettavuuden, jakelun, myynninedistämisen ja/tai taloudellisen hyödynnettävyyden helpottamiseksi.

Hankkeisiin pitää sisältyä audiovisuaalinen ja uuden digitaaliteknologian elementti ja ne tulee toteuttaa vähintään yhdellä seuraavista aloista: museot, taiteilijoiden esitykset yleisölle ja/tai kulttuuriperintö.

Tukea voi hakea yhdessä vähintään 3 organisaatiota vähintään 3 Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvasta maasta. Hakijat tuovat hankkeeseen osaamista laajasti eri kulttuuri- ja luovilta aloilta, mukaan lukien audiovisuaaliselta alalta. Toteutettujen toimien tulokset on jaettava sidosryhmille ja päättäjille järjestämällä julkinen työpaja ja arvioimalla toimen vaikutukset.

Haettavan tuen minimimäärä on 150.000 € ja se voi olla enintään 60% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeet voivat alkaa 1.1.2020 ja niiden tulee päättyä 30.6.2021 (kesto 18 kk).

Jaossa on yhteensä 1,75 miljoonaa euroa arviolta 6-10 hankkeelle. Haku päättyy 20.6.2019 klo 12 Brysselin aikaa.
Lisätietoja: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital-eacea062019_en

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
inkeri.lundgren@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle