|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

4.2.2020

Bridging culture and audiovisual content

through digital - haku avoinna!

Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Bridging culture and audiovisual content through digital tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä näiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla.

Nyt avautunut haku on toinen tähän teemaan liittyvä haku, ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2019. Haut pilotoivat uuteen vuonna 2021 käynnistyvään Luova Eurooppa -ohjelmaan suunniteltua Creative Innovation Labia. Sen tarkoituksena on tukea alojen välistä yhteistyötä uuden innovatiivisen teknologian hyödyntämisessä.

Kenelle?

Tukea voi hakea yhdessä vähintään 3 organisaatiota vähintään 3 Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvasta maasta.
Hakijat tuovat hankkeeseen osaamista laajasti eri kulttuuri- ja luovilta aloilta, ml. audiovisuaaliselta alalta.

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 14.5.2020. Haun tulokset julkaistaan lokakuussa 2020.
Hankkeet pitää toteuttaa välillä 1.1.2021-30.6.2022 ja niiden maksimikesto on 18 kuukautta.

Paljonko tukea voi hakea?

Haettavan tuen minimimäärä on 300 000 euroa ja se voi olla korkeintaan 60% hankkeen kokonaiskustannuksista.
Jaossa on yhteensä 1,715 miljoonaa euroa.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea hankkeille, jotka
- yhdistävät eri kulttuurin aloja ja audiovisuaalista alaa hyödyntäen uusia luovan ilmaisun muotoja ja innovatiivista teknologiaa mukaan lukien virtuaalitodellisuus, TAI
- edistävät innovatiivisia monialaisia lähestymistapoja kulttuurin ja luovien sisältöjen, mukaan lukien kulttuuriperinnön, saavutettavuuden, jakelun, myynninedistämisen ja/tai taloudellisen hyödynnettävyyden helpottamiseen.

Tavoitteet:

- Ratkaisukeskeinen lähestymistapa alojen haasteisiin
- Keskiössä yleisöt ja käyttäjäkokemus
- Teknologia välineenä, ei päämääränä
- Luovaan ilmaisuun, sen jakeluun ja edistämiseen liittyvät monialaiset innovaatiot
- Sektoreiden välinen yhteistyö ja mahdollistavien teknologioiden hyödyntäminen

Hankkeet pitää toteuttaa vähintään yhdellä seuraavista aloista:
- kustantaminen
- museot
- esittävä taide ja/tai
- kulttuuriperintö

Hakuprosessi

Kaikki hakuun liittyvät dokumentit löytyvät EU:n Funding & Tenders -portaalista. Hakemus tehdään sähköisesti saman portaalin kautta.

Lisätietoa haun tarkemmista reunaehdoista saat Guidelines- ja Guide for applicants -dokumenteista, joihin pitää tutustua huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä. Tämä suomenkielinen tiivistelmä ei korvaa haun virallista englanninkielistä ohjeistusta. Varaudu todistamaan hakuprosessissa myös, että hakijoilla on riittävä taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky hankkeen toteuttamiseen.

Hakuohjeet ja linkki hakulomakkeeseen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-innovlab-2020

Vuoden 2019 hakukierroksen tuensaajat:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/cross-sectoral/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en

Hakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu.

Neuvoja voi kysyä myös Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
inkeri.lundgren@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle