|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

7.4.2020

Koronavirus: Seurauksia EACEAn hallinnoivien ohjelmien toimeenpanossa

MEDIA-ohjelman toimeenpanovirasto EACEA Brysselistä on julkaissut tiedonannon liittyen koronavirukseen ja siihen, miten EACEA huomioi COVID-19:sta aiheutuneet tapahtumien peruuntumiset, tapahtumien muuntumiset online-tapahtumiksi tai siirtämiset myöhäisempään ajankohtaan.

Tiedonanto Brysselistä

Koronavirus: Seurauksia EACEAn hallinnoivien ohjelmien toimeenpanossa

Viesti tiedoksi tuensaajille/sopimusosapuolille/eksperteille

Jos hankkeen toteutus kärsii koronavirustilanteesta (COVID-19), ensimmäiseksi tuensaajien/sopimusosapuolten/eksperttien täytyy ilmoittaa asiasta Executive Agencyyn (EACEA) sähköpostitse tukimuodon käsittelijälle, johon on ollut yhteyksissä tai tukimuodon yleiseen sähköpostiosoitteeseen ja kuvailla yksityiskohtaisesti ongelmatilanne ja sen vaikutukset hankkeen toteuttamiseen.

Joka tapauksessa seuraavat joustotoimenpiteet tulevat kyseeseen:

1) Kulujen kelvollisuus meneillään olevissa hankkeissa ja sopimuksissa

Siinä tapauksessa, että henkilöiden oli tarkoitus osallistua kokouksiin tai tapahtumiin, joihin eivät voi osallistua johtuen kontaktista koronaviruksen kantajaan tai siitä syystä, että alue kuuluu koronaviruksen osalta korkean riskin alueeseen, EACEA voi harkita ehtojen* mukaisten matka- ja majoituskulujen korvaamista, jos niitä ei ollut mahdollista perua tai korvausta ei saa muulta taholta. Tuensaajan/sopimusosapuolen/ekspertin tulee toimittaa riittävät asiakirjat, joista käy ilmi, että korvausta on haettu muualta, mutta sitä ei ole saatu.

2) Kun COVID-19 estää toiminnan tai sopimuksen toimeenpanon

Kun sopimuksen toimeenpano estyy COVID-19:sta johtuen (esimerkiksi kun keskeinen henkilökunta ei ole käytettävissä tai alue on pahasti koronavirukselle altistunut tai missä tahansa muussa tapauksessa, joka rinnastuu force majeure -tilanteeseen), EACEA voi hyväksyä korvaavat toimintamallit tai myöhempään siirretyn tapahtuman. Tämä onnistuu, jos tuensaaja/sopimusosapuoli/ekspertti pyytää muutosta sopimukseen ja sopimusjakson pidentämistä.

Asiakirjat

Tuensaajien/sopimusosapuolten/eksperttien täytyy kerätä ja pitää tallessa olennaiset asiakirjat, joita voidaan tarvita myöhemmin todistamaan, että päätöksillä on ollut vaikutusta hankkeen toteutukseen (erityisesti taloudellisesta näkökulmasta). Lisäohjeita saattaa tulla tilanteen kehittyessä.

* jos ne täyttävät yleiset hakuehdot, jotka on määritelty tukisopimuksessa/päätöksessä/sopimuksessa

The information in English: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
inkeri.lundgren@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle