|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

25.2.2021

Media Action Plan

EU:n komissio on julkaissut Media Action Plan -nimisen strategian, jonka avulla pyritään auttamaan eurooppalaista AV-alaa selviytymään vaikeasta nykytilanteesta. Uuden Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) tuet ja toimet pohjautuvat osittain tähän suunnitelmaan. Strategiassa on kolme vaihetta:

1) Elpyminen
2) Muutos
3) Mahdollistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään helpottamaan alan selviytymistä.

TOIMENPIDE 1: Luodaan uusi vuorovaikutteinen työkalu, jolla media-alan yrityksiä opastetaan eri tukivälineiden hyödyntämisessä.
- Työkalulla pyritään helpottamaan rahoituksen löytämistä.

TOIMENPIDE 2: Media Invest -järjestely, jolla edistetään audiovisuaalialan investointeja.
- Luova Eurooppa -ohjelman nykyinen lainantakausinstrumentti siirretään Invest EU -ohjelmaan ja täydennetään uudella riskirahoitusinstrumentilla.

TOIMENPIDE 3: NEWS-aloite: uutismedia-alan toimenpiteet ja tuet -kokoava aloite.
- Luova Eurooppa -ohjelmalle täysin uusi tukialue, uutismedia, on osa tätä ensimmäistä vaihetta.

Media Action Planin toisessa vaiheessa fokuksessa on alan uudet realiteetit. Miten yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmat mukautuvat muutokseen? Keskiössä ovat myös VR ja AI. Pyrkiminen kestävään kehitykseen on myös osa kokonaisuutta.

TOIMENPIDE 4: Innovointien vapauttaminen eurooppalaisen mediadata-avaruuden avulla sekä kannustaminen uusien liiketoimintamallien etsimiseen.

TOIMENPIDE 5: Euroopan virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden alan yhteenliittymän edistäminen.

TOIMENPIDE 6: Tavoitteena ilmastoneutraali audiovisuaaliala

Media Action Planin kolmannessa vaiheessa mediakasvatus on yhtenä painopistealueena. Median uusi koulutusohjelma Skills and Talents mentorointiohjelmineen lisäävät osaltaan AV-alan vaikuttavuutta. Komissio pyrkii myös läheiseen dialogiin eurooppalaisen AV-alan ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

TOIMENPIDE 7: Tavoitteena audiovisuaalisen sisällön laajempi saatavuus koko EU:ssa

TOIMENPIDE 8: Euroopan media-alan osaajien tukeminen

TOIMENPIDE 9: Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

TOIMENPIDE 10: Euroopan media-alan markkinoiden toiminnan varmistaminen

Lue lisää: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=EN

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3024 /Inkeri Lundgren
inkeri.lundgren@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle