|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

4.4.2022

Vuoden 2021 ensimmäiset Media-päätökset on julkaistu


Uuden Luova Eurooppa -ohjelmakauden ensimmäiset päätökset on julkaistu. Ohjelma käynnistyi vasta kesäkuussa 2021, ja ensimmäisten Media-hakujen määräpäivät osuivat jo elokuuhun.

Tuotantoyhtiöille suunnattua European slate development -tukea hakivat yhdeksän suomalaista yhtiötä. Slate-tukeen tuli kokonaisuudessaan yhteensä 200 hakemusta eurooppalaisilta tuotantoyhtiöiltä, joista 186 oli arviointikelpoista. Suurimmat tuensaajat olivat Ranska (17), Belgia (12), Espanja (11,) Saksa (9), Tanska (5) Irlanti (4) ja Suomi (4). Tuen budjetti oli 18 miljoonaa euroa.

TV and Online -tuen kohdalla oli edelliseen vuoteen verrattuna paljon vähemmän hakemuksia: yhteensä 64. Melkein puolet hakemuksista eivät olleet arviointikelpoisia, joten kyse oli melko poikkeuksellisesta hakukierroksesta. Yhteensä TV ja Online -tukea jaettiin 11,5 miljoonaa euroa 31 tuensaajalle. Suomeen saatiin yksi tuki. Maakohtainen hakijamäärä ei käy ilmi tämän tuen päätöslistasta. Suurimmat tuensaajat olivat Ranska (12), Ruotsi (5), Belgia (3) ja Tanska (3).

Suomalaiset festivaalit menestyivät hienosti. Suomesta lähti kolme hakemusta, joista kaikki saivat myönteisen päätöksen. Yhteensä jaettiin 11 miljoonaa euroa 92 festivaalille. Tuki on kaksivuotinen.

Myönnetyt tuet

European slate development - CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE

  • Helsinki-filmi Oy, 270 000
  • Napafilms Oy, 155 000
  • Tekele Productions Oy, 175 000
  • Tuffi Films, 235 000
TV and Online - CREA-MEDIA-2021-TV-ONLINE
  • Yellow Film and TV Oy: 66 North Precinct, 499 200
Festivaalituki - CREA-MEDIA-2021-FEST
  • Helsinki International Film Festival, 126 000
  • Sodankylän elokuvajuhlat, 87 000
  • Tampereen elokuvajuhlat, 66 000
Media Desk onnittelee kaikkia tuensaajia! Päätöslistat löytyvät Funding & Tenders -portaalista, aina kyseessä olevan hakukierroksen kohdalta.

Uuden ohjelmakauden myötä Luova Eurooppa siirtyi Funding & Tenders -portaaliin ja kaikista tuista tuli niin kutsuttuja eGrants-tukia. Portaalityöskentelyyn kannattaa hakuvaiheessa varata reilusti aikaa. Prosessi jatkuu sopimuksen sähköiseen allekirjoittamiseen asti, minkä jälkeen alkaa niin kutsuttu continuous monitoring -vaihe. Raportointi poikkeaa totutusta. Tuensaajien eivät useimpien tukien kohdalla enää jatkossa tee kuluraporttia, vaan he raportoivat vain, miten projekti etenee. Myös tämä työvaihe tapahtuu Funding & Tenders -portaalissa.

Muita hakupäätöksiä

Muiden Media-tukien ja Monialaisen toimintalinjan tukien päätöslistoja pääset tarkastelemaan Funding & Tenders -portaalista.

Lisätietoja:


Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013 /Kerstin Degerman
kerstin.degerman@ses.fi
Anni Rossi, tiedottaja
puh. 09 6220 3024 /Anni Rossi
anni.rossi@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle