|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

20.9.2022

Suomalaisten saamat Media-tuet vuonna 2021

Suomalaiset toimijat saivat vuonna 2021 eri Media-tukia yhteensä 2 126 688 €. Uuden ohjelmakauden ensimmäisenä vuonna ei ehditty vielä julkaista kaikkia Median alaohjelman tukia, joten tuottoa voi pitää erittäin hyvänä. Ohjelma käynnistyi myöhästyneenä kesäkuussa 2021, ja aikataulullisista syistä muun muassa levittäjien automaattista tukea - nykyisellä ohjelmakaudella nimeltään European Film Distribution - ei julkaistu viime vuonna ollenkaan. Pelialalle suunnattua pelien kehittelytukea ei myöskään julkaistu 2021.

Tuotantoyhtiöille suunnattua European Slate Development -tukea haki yhdeksän suomalaista yhtiötä. Slate-tukeen tuli kokonaisuudessaan yhteensä 200 hakemusta eurooppalaisilta tuotantoyhtiöiltä, joista 186 oli arviointikelpoista. Suurimmat tuensaajat olivat Ranska (17), Belgia (12), Espanja (11,) Saksa (9), Tanska (5) Irlanti (4) ja Suomi (4). Tuen budjetti oli 18 miljoonaa euroa.

TV and Online -tuen kohdalla oli edelliseen vuoteen verrattuna paljon vähemmän hakemuksia: yhteensä 64. Yhteensä TV ja Online -tukea jaettiin 11,5 miljoonaa euroa 31 tuensaajalle. Suomeen saatiin yksi tuki. Suurimmat tuensaajat olivat Ranska (12), Ruotsi (5), Belgia (3) ja Tanska (3).
Suomalaiset festivaalit menestyivät hienosti. Suomesta lähti kolme hakemusta, joista kaikki saivat myönteisen päätöksen. Yhteensä jaettiin 11 miljoonaa euroa 92 festivaalille. Tuki on kaksivuotinen.

Luova Eurooppa -ohjelmassa on enenevässä määrin siirrytty ns. cascading grants -järjestelmään. Tällöin hankkeen koordinoija toimii hakijana suhteessa Brysseliin ja muut partnerit raportoivat vain hakemuksen koordinaattorille. Europa Cinemas on toiminut tällä tavalla jo monta vuotta. Nykyisessä tukiohjelmassa esimerkiksi European Film Distribution, Innovative Tools and Business Model -tuki, festivaaliverkostot ja elokuvakasvatukseen ja yleisötyöhön suunnatut haut toimivat cascading grants -periaatteella.

Kaikki Media-tuet ovat nykyään määräsummia (lump sums). Määräsummien raportointi ei tapahdu kuluraporttien kautta, vaan raportointi perustuu tehdyn työn tuloksiin. Tuen hakeminen ja myös raportointi tapahtuu komission Funding & Tenders -portaalissa.

Lista suomalaisten 2021 saamista tuista täällä.

Lisätietoja saa Luova Eurooppa -yhteyspisteestä:
Kerstin Degerman, toiminnanjohtaja
puh. 09 6220 3013, kerstin.degerman@ses.fi
Inkeri Lundgren, tiedottaja
puh. 09 6220 3024, inkeri.lundgren@ses.fi
Anni Rossi, tiedottaja
puh. 09 6220 3018, anni.rossi@ses.fi
Facebook: Luova Eurooppa/Media

Takaisin Ajankohtaisten p??sivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle