|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

15.2.2000

Fondin uusi johtaja Svend Abrahamsen vieraili säätiössä

Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston, tuttavallisemmin "fondin" uusi johtaja Svend Abrahamsen kävi esittäytymässä suomalaisille tuottajille ja levittäjille ja kertomassa rahaston tukitoiminnasta. Abrahamsen tulee lähinnä Tanskan TV 2sta, mutta vuosina 93-99 hän toimi Danmarks Radiossa fiktioiden ja tv-sarjojen yhteistuotantopäällikkönä. Abrahmsen on osatuottanut mm. Lars von Trierin Kingdomin ja hän oli vahvasti mukana rahoittamassa ensimmäiset Dogma-elokuvat.

Abrahamsen uskoo Pohjoismaihin omana markkina-alueena, ja hän lähteekin siitä, että pohjoismainen menestys voi hyvinkin olla menestys myös Euroopassa. Itse asiassa tanskalaiset tuottajat ovat jo onnistuneet houkuttelemaan euroooppalaisia investoimaan alaan. Myös kaupallisten tv-yhtiöiden ostajat tulevat jatkossa Abrahamsenin mukaan olemaan kiinnostuneita pohjoismaisista elokuvista. Elokuvien markkinahinnat ovat viime aikoina nousseet, ja yleensä ostaja joutuu ostamaan koko paketin elokuvia, saadaksen sen yhden laatuelokuvan, minkä hän haluaa.

Uudessan toimessaan Abrahamsen haluaa olla mahdollsimman joustava. Hän ei halua hakuaikoja tai ehdottomia kattosummia. Hän aikoo panostaa laatuun, muutamaan hyvään elokuvaan. Abrahamsen uskoo myös oikeisiin yhteistuotantoihin - joissa kahden maan ammattilaiset kohtaavat ja oppivat toisiltaan, kuten hänen mukaansa on tapahtunut akselilla Tanska - Ruotsi.

Fondin rahoituksesta vastaa Pohjoismainen ministerineuvosto (20 miljoonaa< DKR), Pohjoismaiset elokuvasäätiöt ja -instituutit (20 miljoonaa DKR) ja 10 pohjoismaista televisioyhtiötä (20 miljoonaa DKR). Fondilla on siis tänä vuonna käytössään 60 miljoonaa tanskan kruunua, ja määräraha on jaettu tukiluokkiin seuraavasti:
 45 miljoonaa fiktioille ja lyhtytfiktioille
 5 miljooonaa dokumenttielokuville
 4 miljoonaa ennakkovalmistelutukea
 3 miljoonaa levitystukea
Fondi voi myös myöntää tukea eri alan tapahtumille ja festivaaleille.

Fondin sääntöihin on tämän vuoden alusta tehty pari muutosta.< Teatterilevitykseen tarkoitetulla, pitkällä elokuvalla pitää olla< teatterilevitystä vähintään kahdessa pohjoismaassa, ja lisäksi tv-levitystä vähintään yhdessä pohjoismaassa. Tv-tuotannoilla pitää olla tv-levitystä vähintään kahdessa pohjoismaassa

Lapsille ja nuorille suunnatut hankkeet saavat edelleen fondilta "erityistä huomiota", ja Abrahamsenin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu lastenelokuvien dubbaaminen kaikille pohjoismaisille kielille.

Fondissa harkitaan jokaisen hankkeen kohdalla, onko sillä kohtuullista menestyspotentiaalia omassa lajityypissään, ja onko hakijalla kapasiteettia toteuttaa se menestyksekkäästi. Markkinointisuunnitelman tärkeyttä korostettiin. Budjetin, markkinointisuunnitelman, käsikirjoituksen ja levityssopimusten lisäksi edellytetään vahvistettu rahoitussuunnitelma.

Käsikirjoitus voi olla englannin-, ruotsin-, norjan- tai tanskankieleinen. Suomea Abrahamsen ei lue, mutta hän lupasi fondin maksavan suomalaisten käännökset. Uusi johtaja tuntui olevan kahden päivän kokemuksen jälkeen kovin positiivisesti yllättynyt suomalaisista.

Abrahamsenin tavoitteena on nopea, joustava käsittely. Hän kaavaili n. 4-6 viikon käsittelyaikaa, ja hän lupasi tehdä rohkeita ja yllättäviä päätöksiä. Fondin tuki on käytännössä ollut n. 10-15 % tuotantobudjetista. Jatkossa ei kannata taktikoida budjetoinnin suhteen, Abrahamsen myöntää joko koko pyydetyn summan tai ei mitään...

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle