|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

3.11.2000

EU-jäsenmaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen Media Plus -ohjelman budjetista

EU:n kulttuuri- ja audiovisuaaliministerit eivät päässeet yksimielisyyteen ehdotuksesta av-alan Media Plus -ohjelmaan budjetin suuruudesta ylimääräisessä neuvoston kokouksessa Brysselissä. Yhteinen kanta ohjelmaehdotukseen jäi näin saavuttamatta, mutta neuvottelut jatkuvat poliittisella tasolla pysyvien edustajien komiteassa Coreperissa.

Ohjelmaehdotuksen käsittely käynnistyi jo Portugalin EU-puheenjohtajuuskaudella. Puheenjohtajamaan Ranskan tavoitteena on ollut saada ohjelman käsittely päätökseen, jotta ohjelma voisi käynnistyä vuoden 2001 alusta.

Media Plus -ohjelmasta tuetaan eurooppalaisten elokuvien, televisio-ohjelmien ja uusmediatuotantojen kehittelyä, levittämistä ja markkinointia sekä audiovisuaalisen alan ja koulutusta. Komission ehdotus Media plus -ohjelman budjetin suuruudeksi on 400 miljoonaa euroa ja parlamentin ehdotus 550 miljoonaa euroa. Neuvostossa jäsenmaiden enemmistö oli komission ehdotuksen kannalla.

Käsittelyn pohjana oleva komission ohjelmaehdotus jakaantuu kahteen päätösehdotukseen. Ehdotus audiovisuaalisen alan koulutusohjelmaksi vaatii määräenemmistöä neuvostossa ja yhteispäätösmenettelyä parlamentin kanssa. Hankekehittelystä, jakelusta ja promootiosta päättäminen edellyttää puolestaan yksimielisyyttä neuvostossa ja parlamentin kuulemista.

Komission esityksessä koulutusta tuettaisiin 50 miljoonalla eurolla. Media Plus -ohjelman koulutusosuuden pääpaino on ammatillisessa täydennyskoulutuksessa. Tukea voisi saada tuottaja- ja käsikirjoittajakoulutukseen sekä koulutukseen, joka tähtää uuden teknologian hyödyntämiseen ohjelmatuotannossa. Erityistä huomiota kiinnitetään online-tekniikan tarjoamiin etäopetusmahdollisuuksiin ja pedagogisiin uudistuksiin. Esitys tukee myös koulutuslaitosten verkostoitumista sekä kouluttajien koulutusta. Tuki ohjataan suoraan koulutusorganisaatiolle. Tukiosuus on yleensä enintään puolet hankkeen kustannuksista, mutta voi nousta 60 %:in pienillä mailla ja kielialueilla. Ohjelman on tarkoitus täydentää kansallisia av-koulutusohjelmia sekä EU:n Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmia.

Tuotantojen kehittelyyn, markkinointiin ja jakeluun tukea ohjataan komission esityksessä 350 miljoonalla euroa. Hankekehittelyn, jakelun ja promootion osalta ohjelmaehdotus noudattaa pitkälti nykyisen Media II-ohjelman linjauksia. Keskeinen tavoite on vahvistaa Euroopan audiovisuaalisen alan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelmasta rahoitetaan kansainvälisille markkinoille suunnattujen fiktio-, dokumentti-, ja animaatiohankkeiden kehittelyä (mm. käsikirjoittaminen, rahoituksen etsintä, jakelun ja levittämisen suunnittelu). Erityisesti huomiota kiinnitettään uuden teknologian käyttöön suunnittelussa, tuotannossa ja levityksessä. Levityksen osalta ohjelman tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia levittäjiä ostamaan muissa Euroopan maissa tuotettuja teoksia elokuvateatterilevitykseen ja yksityiskäyttöön tarkoitetuissa muodoissa (televisio, videokasetit, DVD). Myynninedistämistä ja markkinoillepääsyä pyritään tukemaan mm. edistämällä eurooppalaisten teosten ja elokuvien liikkumista alan markkinoilla ja festivaaleilla eri puolilla maailmaa.

Erona nykyiseen ohjelmaan hankekehittelyn tuki jakaantuu yksittäisten hankkeiden ja hankepakettien tukeen. Yrityskehityslainoja ei olisi enää lainkaan. Kuten nykyisinkin EU tuen osuus olisi yleensä enimmillään 50 prosenttia, mutta uudessa ohjelmassa hankkeet, jotka tukevat Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta, voisivat saada EU-rahoitusta 60 prosenttia. Uutena tukialana ohjelmaan otetaan tuki pitkien elokuvien kansainvälisille soundtrackeille. Lisäksi tuetaan myynninedistämisestä ja festivaalien järjestämistä.

Tukea voisi saada myös uuteen teknologiaan painottuville kokeiluhankkeille. Katsojamääriin perustuva ns. automaattituki laajennettaisiin koskemaan myös videoita ja DVD:tä. Televisiojakelun tuessa vaaditaan edelleenkin vähintään kahden televisioyhtiön yhteistyökumppanuutta. Ohjelman on-line -jakelun tuki koskisi audiovisuaalisia sisältöjä internetissä. Media Plus olisi aiempaa avoimempi kun mukaan voisi tulla sopimuksilla uusia maita.

Puheenjohtajamaan Ranskan aloitteesta neuvostossa käsiteltiin myös elokuvalle myönnettäviä kansallisia tukia.

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Jukka Liedes, 040 543 0333
- ylitarkastaja Kristiina Hautala-Kajos, 040 722 1322

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
Fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle