|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

15.3.2004
EU:n tukiohjelmien eTEN ja eContent hakuajat julkistettu

eTEN on hakuohjelma, jonka kautta voi hakea rahoitusta verkkopalveluprojekteihin, joissa on mukana vähintään kaksi EU-maata. Ohjelma ei tue IST -ohjelman tapaan tutkimus- ja kehityshankkeita, vaan hankkeita, joiden teknologiapuoli on jo testattu ja hyväksi todettu ja joka halutaan levittää laajempaan kansainväliseen tietoisuuteen. Ohjelman eräs tavoite on luoda yhteistyötä julkishallinnon ja yksittäisten yritysten välille. Julkishallinnon mukana olo haettavissa projekteissa ei ole välttämätöntä, mutta suotavaa.
eTEN -tukiohjelman budjetti vuonna 2004 on 42 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 10.6.2004.
Lisätietoja ohjelmasta saa Tekesistä Janne Peräjoelta, sähköposti:janne.perajoki@tekes.fi ja kysymyksiä voi lähettää myös osoitteeseen infso-eten@cec.eu.int.
Internetistä tietoa ohjelmasta löytyy osoitteesta: http://europa.eu.int/information_society/programmes/eten/contacts/index_en.htm

eContent tukiohjelma puolestaan keskittyy sisällöntuotannon kehittämiseen monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä. Ohjelma tukee kaupallisia hankkeita, jotka pyrkivät kieliin liittyvän infrastruktuurin vahvistamiseen. Tavoitteena on verkottaa nykyisiä alueellisia ja kansallisia resursseja ja tuoda ne sisältöalan toimijoiden saataville ja käyttöön. Ohjelman avulla pyritään myös uusien monikielisten resurssien kehittämiseen muille kuin ns. valtakielille. eContentin budjetti vuonna 2004 on 29 miljoonaa euroa ja hakuaika päättyy 14.5.2004.
Lisätietoja: http://www.cordis.lu/econtent ja http://content-village.org

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle