|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

21.6.2000

Media Plus -ohjelman käsittely edistyy EU:n neuvostossa - Päätöksenteko siirtyy syksyyn 2000

Vuoden alussa komissio antoi ohjelmaehdotuksen uudeksi MEDIA -ohjelmaksi vuosille 2001-2005. Ehdotus jakaantuu kahteen päätösehdotukseen, joista toinen koskee audiovisuaalisen alan koulutusta ja toinen hankekehittelyn, jakelun ja promootion tukiohjelmaa. Sesinfossa 01/00 oli yksityiskohtaisempi katsaus ehdotusten sisällöstä.

Koulutusta koskevasta ehdotuksesta päättäminen edellyttää määräenemmistöä EU:n neuvostossa ja yhteispäätösmenettelyä EU:n parlamentin kanssa. Hankekehittelystä, jakelusta ja promootiosta päättäminen edellyttää puolestaan yksimielisyyttä neuvostossa ja parlamentin kuulemista.

Portugali on puheenjohtajakaudellaan vienyt ohjelmaehdotuksia EU:n neuvostossa ripeästi eteenpäin, mutta lopullinen päätöksenteko siirtyy Ranskan puheenjohtajakaudelle syksyksi. Alunperin Portugali toivoi, että toukokuussa pidetyssä kulttuuri- ja audiovisuaalisasioiden ministerikokouksessa olisi voitu saavuttaa yhteinen kanta. Yhteistä kantaa ei kuitenkaan haluttu tehdä ennen kuin parlamentti on antanut ehdotuksesta lausuntonsa. Parlamentti on luvannut antaa lausuntonsa vasta heinäkuun alkupäivinä, jolloin asian vetovastuu on jo siirtynyt Ranskalle. Sen vuoksi ministerikokouksessa käytiin poliittinen keskustelu ehdotuksesta.

Keskustelussa tuli selväksi, että jäsenmaat ovat yksimielisiä komission ohjelmaehdotuksen päälinjoista. Ehdotusta pidetään asianmukaisena ja ns. positiivisen diskriminaation kannalta myönteisenä. Keskustelussa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden teknologian hyödyntämiseen. Uutta teknologiaa koskevien kokeiluhankkeiden käynnistämistä pidettiin tärkeänä, mutta samalla toivottiin, ettei kokeiluhankkeita määriteltäisi etukäteen liian tarkasti.

Vaikka päätöksenteko viivästyykin ei se toivon mukaan aiheuta ongelmia ohjelman toimeenpanemisesta heti ensi vuoden alusta lähtien.

Leena Laaksonen
opetusministeriö

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle