|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

30.3.2001

Media Plussan infotilaisuus: vilkasta keskustelua hankekehittelystä

Toivoin edellisessä ses-infossa runsasta osanottoa Media Plus tiedotustilaisuuteemme, ja näin myös tapahtui, Helsingissä oli paikalla parhaillaan noin sata ihmistä.

Alkuun Kristina Hautala-Kajos opetusministeriöstä kertoi yleisölle Media Plus -tukiohjelman valmistelutyön eri vaiheista sekä komission ja jäsenmaiden välisistä keskusteluista. Minkä jälkeen käytiin läpi Media Plus -tukiohjelmaa osa-aluettain.

Meidän kaikkien pettymykseksi oli todettava, ettei hakulomakkeita saatu tilaisuuteen jaettaviksi. Mediayksiköstä riippumattomista syistä hakulomakkeet odottavat komission virallista hyväksyntää, vaikka alkuperäisen aikataulun mukaisesti ohjeiden piti olla valmiina jo neljä viikkoa ennen tiedotustilaisuuttamme.

Koulutusohjelma

Leena Laaksonen opetusministeriöstä kävi läpi koulutusohjelman pääpiirteissään. Tilaisuuden jälkeen on julkaistu Ehdotuspyyntö 12/2001 Training. Koulutuksen painopistealueet ovat edelleen tuottaminen, käsikirjottaminen ja uudet teknologiat. Hakija solmii joko yksi- tai monivuotisen (uutta) sopimuksen komission kanssa. Uutta on myös "kimppahakeminen" - toisiaan täydentävät hakija-organisaatiot muodostavat ryhmän ja laativat yhteisen hakemuksen. Yhteinen hakemus koostuu siten useammasta, itsenäisestä koulutushankkeesta.

Levitystuet

Harkinnanvarainen tuki ja automaattituki teatterielokuvien levittäjille jatkuvat muuttumattomina. Lomakkeisiin on tulossa joitakin teknisiä muutoksia. Hakuajat ovat tiedossa, sen sijaan meillä ei ole vielä hakuohjeita tai lomakkeita. Tämänhetkisten tietojen mukaan harkinnanvaraisen tuen hakuajat päättyvät 20.4. ja 14.9.2001. Automaattituen hakuaika päättyy 30.4.2001.

Harkinnanvarainen tuki kansainvälisille myyntiedustajille (sales agents) on uusi tukityyppi. Ensimmäiset luonnokset hakuohjeista valmistunevat huhtikuussa.

Automaattituki video (ja DVD)levittäjille: Tällä uudella tuella tulee olemaan yksi hakuaika vuodessa. Kevään aikana selviää, mitataanko menestys myytyjen kappalemäärien, vai yrityksen liikevaihdon mukaan.

Kokeiluhankkeet (Pilot projects): Mediayksikön Costas Daskalakis vastaa kokeiluhankkeista. Hänen mukaansa aikataulu on seuraava: hakuohjeet julkaistaan heinäkuussa, ensimmäinen hakuaika umpeutuu elokuun lopussa, ja ensimmäiset sopimukset tuensaajien kanssa allekirjoitetaan lokakuussa. Kokeiluhankkeiden tukimuoto on suora tuki, enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Kokeiluhankkeille on varattu 17,5 miljoonaa euroa eli noin 105 miljoonaa markkaa kahdelle vuodelle.

Online-levitystuen aikataulu on auki. Uusi tukityyppi käynnistetään mahdollisesti vasta ensi vuonna 2002.

Vilkas keskustelu hankekehittelystä

Yleisö osallitui erittäin aktiivisesti keskusteluun hankekehittelystä, lämmin kiitos siitä teille kaikille. Kysymyksiä tuli paljon, ja lupasin palata asiaan ses-infossa. Olen käynyt läpi ao. kysymykset Jean Jauniauxin kanssa, joka vastaa hankekehittelystä Media-yksiössä .

Kerstin Degerman: Media vaatii uusmediayrityksiltä näyttöä kansainvälisestä levityksestä myös verkkohankkeiden kohdalla, jotta yritys voisi kvalifikoitua hankepakettituen (slate fundingin) piiriin. Miten uusmediayritys todistaa tämän?
Jean Jauniaux: Yrityksen edellisen projektin webbisivut pitää löytyä kolmella kielellä.

KD: Miten määritellään kehittely uusmedia/multimediaprojektien kohdalla. Onko mahdollista laatia luettelo hyväksyttävistä toimista?
JJ: Tämä ei ole tyhjentävä lista, mutta esimerkiksi ohjelman sisällön luominen (treatment), graafisten elementtien luominen, ohjelmointi, alfa-kopion valmistaminen interaktiivisen ohjelman testaamista varten ja rahoitussuunnitelman laatiminen ovat olleet aikaisemmissa multimediahakemuksissa oleellisia elementtejä.

KD: Tuotantoyhtiölle on myönnetty projektikohtaista tukea fiktiolle/dokumentille/multimediahankkeelle/animaatiolle. Ohjelma on valmistunut, ja tuotantoyhtiöllä on kuusi kuukautta aikaa investoida saamansa tukivarat yhtiön seuraavaan tuotantoon. Millaiseen projektiin yhtiö voi investoida? Kuka päättää, kelpaako projekti? Miten yhtiö todistaa sijoittaneensa varoja uuteen projektiin?
JJ: yhtiön pitää re-investoida saamansa tuki Median kriteereihin täyttävään projektiin. Projektin pitää siis olla dokumentti, fiktio, animaatio tai multimediahanke. Hankkeen pitää myös täyttää Median ohjelman kestoon liittyvät vaatimukset kuten esimerkiksi fiktion kohdalla vähintään 50 minuutin pituus. Kunhan nämä kriteerit täyttyvät, tuotantoyhtiö päättää itsenäisesti sijoituksestaan. Heti kun yhtiö on lähettänyt kustannuserittelyn re-investoinnistaan, ja Media on hyväksynyt yhtiön laatiman raportin, tuki jää lopullisesti tuotantoyhtiöön.

KD: Tuotantoyhtiöillä on kuusi kuukautta aikaa sijoittaa saamansa tukivarat uuteen tuotantoon. Mutta mistä päivämäärästä nämä kuusi kuukautta lasketaan?
JJ: Aika lasketaan ohjelman valmistumispäivästä, joten esimerkiksi tv-ohjelman kohdalla aikaa ei lasketa ensilähetyspäivästä, vaan siitä päivästä, jolloin ohjelma on ollut luovutuskunnossa tv-yhtiölle.

KD: Voiko tuotantoyhtiö jatkaa projektin kehittämistä, ennenkuin Media on ilmoittanut päätöksestään?
JJ: Media ei puutu siihen, käynnistetäänkö hanke vai ei, mutta jos haluaa olla täysin varma kaikkien projektiin liittyvien kulujen Media-kelpoisuudesta, ei kannata viedä hanketta eteenpäin ennen kuin Media on ilmoittanut päätöksestään. Media saattaa pystyä hyväksymään projektin oikeuksien (optioiden) hankintaan liittyviä kuluja, jotka ovat syntyneet ennen sopimuksen allekirjoittamista, mutta siitä ei ole varmaa tietoa tällä hetkellä.

KD: Yleisö ihmetteli hankepakettituen kohdalla esiintyvää "legal entity" -sanaa?
JJ: Median vaatima "legal entity" ei liity yksittäiseen yhteistuotantoon -vaatimus on ajankohtainen vain siinä tapauksessa, että vähintään kaksi yhtiötä lähettävät yhteisen hankepakettihakemuksen. Yhteinen hankpakettihakemus edellyttää jatkossa yhteisen juridisen yksikön perustamista, ja uusi yhtiö solmii komission kanssa sopimuksen. Taustalla ovat kokemukset Media II -ohjelman ajalta.Komissio ei halua joutua tilanteisiin, joissa esimerkiksi riidellään siitä, kumman yhtiön projekteille tukivarat pitää ohjata.

Alalta on talven aikana, ja myös Media Plus -tilaisudessa, tullut viestejä komission maksusuorituksien hitaudesta: Ongelma johtuu siirtymästä Media II-ohjelmasta Media Plus-ohjelmaan. Siirtymävaihe edellyttää hallinnoillisia toimenpiteitä, jotka hidastavat melkoisesti normaalia maksuliikennettä. Maksut hoidetaan kuitenkin niin nopeasti, kuin se on mahdollista, ilmoitettiin Mediayksiköstä maaliskuun alussa.

Tulemme lähettämään kehittelyn hakuohjeet ja -lomakkeet postituslistallamme oleviin tuotantoyhtiöihin välittömästi sekä sähköpostilla että postissa saatuamme ne Brysselistä.

Levitystukien kohdalla alkaa olla todellinen kiire. Koska ensimmäiset jättöpäivät umpeutuvat huhtikuussa lähetämme levittäjille kaikki hakupaperit mahdollisimman nopeasti eteenpäin, kunhan saamme uudet ohjeet käsiimme.

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle