|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

Kevät 2001

Matila & Röhr Productions OY:llä menestyksekäs Media-vuosi

(Haastattelu on ilmestynyt MEDIA Deskin kevään 2001 esitteessä.)

Matila & Röhr Productions Oy:lle myönnettiin vuonna 2000 MEDIA-ohjelman tukipaletista kaksi merkittävää tukea. Toinen oli company loan, yrityslaina, jonka sai yhteensä vain kuusi eurooppalaista tuotantoyhtiötä. Toinen oli slate funding eli hankepakettien tuki, joka myönnettiin Suomeen nyt ensimmäistä kertaa. MRP:n toimitusjohtaja Marko Röhr ja varatoimitusjohtaja Ilkka Matila voivat olla tyytyväisiä pitkäjänteiseen työhönsä, joka myös MEDIA-tukihakemusten osalta toi toivotun lopputuloksen.

Sopimus slate fundingista EU:n komission ja MRP:n välillä on varsin tuore ja tarkoittaa käytännössä sitä, että komissio myöntää MRP:lle 125 000 euroa kuuden projektin kehittämiseen. Tuki maksetaan osissa, ja MRP:n on ennen tuen saamista esiteltävä komission arvioitavaksi vielä erikseen jokainen hanke, johon tukea halutaan sijoittaa.

"Kun rahoja on saatu hankkeiden kehittämiseen, niiden ensimmäisenä kuvauspäivänä samansuuruinen summa + 30 % on maksettava yhtiön omalle tilille, jolloin viiden vuoden kuluttua MRP:llä on käytettävissään 125 000 euroa + 30 %", kertoo Matila. "Keskeinen ehto sopimuksessa on, että tukisummat on sijoitettava yhtiön muihin myöhempiin tuotantoihin", lisää Röhr. "EU pyrkii näin ohjaamaan riippumattomien tuotantoyhtiöiden toimintaa pitkäjänteisemmäksi ja taloudellisesti vakaammaksi." MRP:n tapauksessa tässä tavoitteessa on onnistuttu. "MEDIA-tukien turvin voimme jatkaa riippumattomana tuotantoyhtiönä, mikä ei toiminnan laajuuden takia muuten olisi ollut mahdollista", Röhr myöntää.

Mutta määrätietoista yhtiön toiminta on ollut jo ennen tukien saamista. "Haimme yrityslainaa ensimmäisen kerran jo vuonna 1997, mutta emme tuolloin sitä vielä saaneet. Olimme hakemuksia varten laatineet toimintasuunnitelmat seuraavalle viidelle vuodelle, ja kun jo vuonna 1999 eli kolmessa vuodessa olimme saavuttaneet nämä tavoitteet, oli tarpeen tehdä uusi liiketoimintasuunnitelma. Tuolloin totesimme, että nyt on aika iskeä", muistelee Matila.

Toimiva liiketoimintasuunnitelma ja monipuolinen tuotanto avainasemassa

Suunnitelmat konkretisoituivat MEDIAn tukemalla Business strategies for independent producers -kurssilla, jolle Matila osallistui ja jonka oppien perusteella MRP:lle laadittiin uusi liiketoimintasuunnitelma. "Koska laajensimme ja kehitimme yritystoimintaamme tuolloin muutenkin, haimme syksyllä -99 sekä yrityslainaa että slate fundingia, joista molemmista tuli myöntävä päätös", Röhr toteaa. Erityisesti yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa on MEDIA Deskin saamien tietojen mukaan pidetty erittäin onnistuneena.

"Slate fundingin saamisen kannalta ratkaisevaa oli MRP:n volyymin kasvu: MRP:iin oli liitetty FantasiaFilmi Oy, ja hankepaketti, jolle slate fundingia haettiin, oli hyvin monipuolinen ja käsitti käytännössä lähes kaikkia muita projekteja paitsi TV:n päivittäissarjatuotantoa", Röhr täydentää.

"Olennaista myönteisissä päätöksissä - sekä yrityslainan että slate fundingin suhteen - on ollut se, että MRP:n toimintaa kehitettiin määrätietoisesti yrityksen omaa vakaata tulevaisuutta silmällä pitäen. Tämän kehittämistyön sivutuotteena, ikään kuin bonuksena, saatiin sitten myös MEDIA-tuet", Matila korostaa.

Mitä hyötyä MEDIA-tuista on sitten ollut jo ennestäänkin kasvaneessa yrityksessä? "Yrityslainan turvin MRP on mm. palkannut taloushallinnon ammattilaisen, mikä on mahdollistanut taloushallinnon kehittämisen ja entistä paremman kontrollin." Yrityksen toiminnan kannalta muutos on ollut ratkaiseva: "MRP on laajentunut viime vuosina, ja yksiköitä on hitsattu yhteen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Nyt olemme voineet kehittää perushallintoa, joka mahdollistaa kasvaneen yrityksen entistä tehokkaamman toiminnan", Röhr kertoo.

"Toisaalta MEDIA-tuet ovat mahdollistaneet sen, että yrityksen vakuusmassaa on voitu käyttää projektirahoitukseen, mikä taas jättää väljyyttä projektituotantoon ja tervehdyttää toimintaa", hän vielä lisää. "Mutta tulevaisuudessa on pakko miettiä toiminnalle uusia suuntia nykyisen toiminnan tason säilyttämiseksi", huomauttaa Matila - toiselta titteliltään yrityksen Head of development.

Anu Koivusipilä

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle