|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

22.3.2004
Kokeiluhankkeet / Pilot Projects -tukimuoto julkistettu

Media Plus -ohjelma on julkaissut hakukierroksen 14/04 Kokeiluhankkeet/ Pilot Projects. Kokeiluhankkeiden kautta Media on mukana teknologian nopeassa kehityksessä. Komissio on tänä vuonna varannut 5,5 miljoonaa euroa tälle tukiohjelmalle. Tuki voi olla enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Tukea myönnetään isoille, yleiseurooppalaisille hankkeille. Tämän vuoden aiheet ovat:
1. Levitys: Luodaan uusia levitys- ja myynninedistämiskanavia eurooppalaiselle sisällölle tarjoamalla yksilöllisiä palveluja. Ehdotukseen pitää sisällyttää välineet sisällön valitsemiseen, rajoittamiseen ja hinnoitteluun. Ehdotuksessa pitää käydä ilmi miten toteutetaan monikielinen, interaktiivinen, käyttäjäystävällinen palvelu.
2. Aikaisemmin tuetut hankkeet: hankkeet, jotka ovat aikaisemmin saaneet tukea Media Plus -kokeiluhankkeiden toteuttamiseen.
Hakukelpoisella hankkeella pitää olla eurooppalainen lisäarvo "European dimension". Ehto täytetään niin, että hankkeeseen pitää osallistua vähintään neljä Media Plus-ohjelmaan kuuluvaa maata, ja vähintään kolme eri kielialuetta.
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 24.5.2004.

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle