|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

15.8.2003
Media Plus -ohjelman julkinen kuulemistilaisuus Brysselissä 1. - 2.7.2003

Euroopan komissio järjesti kaksipäiväisen julkisen kuulemistilaisuuden Media Plus -ohjelman uudistamisesta vuosille 2006-2010. Brysselissä 1. -2.7.2003 järjestetyssä tilaisuudessa av-alan toimijat ja edustajat keskustelivat useista alaa koskevista avainasioista: kuinka parantaa av-töiden levittämistä, eurooppalaisten av-tuotteiden edistäminen Euroopassa ja muualla maailmaa, elokuva- ja televisioprojektin kehittely, tv-tuotannot, koulutus ja taloudellinen tuki pienille ja keskisuurille yhtiöille sekä EU:n laajentuminen.

Julkisen kuulemistilaisuuden osallistujat korostivat digitaalisen vallankumouksen merkittävyyttä. Eurooppalainen audiovisuaalinen kenttä hakee yhä edelleen muotoaan, mutta varmaa on se, että jokainen av-alalla työskentelevä henkilö tulee kokemaan perusteellisia muutoksia. Selvitäkseen tulevista muutoksista meidän kaikkien täytyy omaksua ne mahdollisimman pian. "Kukaan ei tiedä mitä tulee tapahtumaan, mutta sen me tiedämme, että amerikkalaiset johtavat tietä" totesi Gilbert Grégoire kansainvälisen levittäjäjärjestön (International Distributor´s Federation) jäsen.

Tilaisuuden aikana useissa puheenvuoroissa käsiteltiin piratismista aiheutuvia ongelmia. Vuonna 2002 Saksassa varastettiin 16 miljoonaa elokuvaa ja av-tuotetta Internetistä. Julkisessa kuulemistilaisuudessa todettiin, että komission tulisi löytää tiukemmat menettelytavat ja suojellakseen av-alan ammattilaisten etuja tekijänoikeusdirektiiviä tarvitaan välittömästi. Itä-Eurooppa on vielä pahemmassa tilanteessa, koska viranomaisilla ei ole keinoja taistella tätä ongelmaa vastaan.

Television rooli nousi myös tilaisuudessa merkittäväksi keskustelun aiheeksi. Monet alan ammattilaiset pyysivät komissiota aktiivisesti rohkaisemaan eurooppalaisten audiovisuaalisten töiden levittämistä televisiossa. Sekä levittäjät että elokuvan tekijät totesivat, että televisio toimii audiovisuaalisten tuotteiden edistämisen välineenä ja he toivovatkin, että eurooppalaisia elokuvia edistettäisiin yhä enemmän eurooppalaisissa TV-uutiskoosteissa.

Kansainvälinen elokuvalevittäjien järjestö korosti, että elokuvien dubbaukseen ja tekstitykseen täytyisi löytää mahdollisimman pian taloudellista tukea. Teatterilevitystä käsitellään eurooppalaisilla mittakaavalla, mutta silti on yhä edelleen olemassa suuria ongelmia, jotka liittyvät sellaisen tukijärjestelmän toteuttamiseen, joka voisi suosia todellisen eurooppalaisen levittäjän perustamista.

Lisää aiheesta voi lukea Cineuropan www-sivuilta, http://www.cineuropa.org

Lisätietoja Media Plus -ohjelmista
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle