|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

Sesinfo 02 2003

Brysselissä kuultua

Media deskit kokoontuivat maaliskuussa perinteiseen kevätkokoukseensa Brysseliin. Kokouksessa sai esimakua siitä, mitä EU:n laajentuminen tarkoittaa käytännössä. Media desk- ja antenna -toimipisteitä on nyt melkein neljäkymmentä!

Festivaalituen kuulumisia
Festivaalituen uudeksi käsittelystä vastaavaksi henkilöksi Technical Media Assistance-toimistoon on valittu englantilainen Claire Gaunt. Aikaisemmin festivaalihakemusten käsittelystä vastannut Frédérique Westhoff on siirtynyt muihin tehtäviin. Hän toimii nykyään Europa Cinemas -organisaatiossa ja vastaa uudesta, mielenkiintoisesta, eurooppalaisesta elokuvasta kertovasta nettisivusta www.cineuropa.org. Elena Braun jatkaa komission festivaali- ja promootiotuista vastaavana virkamiehenä.

Festivaalituesta kilpaillaan nyt kovemmin kuin koskaan aikaisemmin. Uusien Media Plus-jäsenmaiden myötä festivaalien joukko on kasvanut voimakkaasti. Komissio on myös esittänyt omat suuntaviivansa lähivuosille. Festivaalien kohdalla pyritään tiettyyn rotaatioon, mikä tarkoittaa sitä, että joka vuosi myönnetään tukea muutamalle uudelle festivaalille, ja vakiintuneiden tuensaajien joukosta karsitaan osa. Karsiutuneiden festivaalien kohdalla ei välttämättä ole kyse siitä, että festivaali olisi taantunut, vain pikemminkin siitä, että on jatkettu vanhaan malliin. Media painottaa kovasti festivaalien kehittämistä ja uusien yleisöryhmien aktiivista tavoittamista. Jatkossa suositaan festivaaleja, jotka pyrkivät lähestymään väestöryhmiä, jotka eivät yleensä käy elokuvissa.

Eurooppalaista elokuvaa juhlitaan tänä vuonna lokakuussa
Koulutus- ja kulttuuriasioista vastaavan komissaari Viviane Redingin aloitteesta järjestettiin eurooppalaisen elokuvan viikkoa Cinédays Europe 2002 viime vuoden marraskuussa. Tänä vuonna juhlitaan eurooppalaista elokuvaa lokakuun 10 - 24 välisenä aikana. Viime vuonna juhlaviikko pidettiin marraskuussa, mutta marraskuisten ensi-iltojen määrän takia Euroopan elokuvaperinnettä juhlitaan tänä vuonna lokakuussa. Cinedays-tapahtuman tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten, erityisesti nuorten, tietämystä eurooppalaisesta elokuvaperinnöstä ja nostattaa eurooppalaisen elokuvan profiilia. Elokuvaviikon tavoitteena on tarjota mahdollisuus tutustua eurooppalaisen elokuvan mestariteoksiin ja elokuvakulttuuriin.

Paikallisesta Cinédays-tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneet tahot, kuten esimerkiksi tv-yhtiöt tai elokuvateatterit, solmivat komission kanssa sopimuksen, jossa sitoudutaan näyttämään vähintään kaksi eurooppalaista elokuvaperinnettä edustavaa elokuvaa Cinédaysien aikana. Tätä sopimusta vastaan järjestäjä saa ilmaiseksi komission tekemän Cinédays-trailerin ja julisteet haluamallaan kielellä. Tämänhetkisten tietojen mukaan viimeinen päivä allekirjoittaa sopimus on 15.7.2003.Lisätietoja Cinédays-viikosta löytyy kevään aikana Cineuropan webbisivulta www.cineuropa.org ja Media Deskistä.

Komission uusi taloussääntö
Komission uusi, tiukentunut taloussääntö vaatii ponnisteluja paitsi hakijoilta, myös Media-yksiön virkamiehiltä. Taloussäännön myötä myös päätöksenteko on entistä hitaampi, kun Media-yksikön pitää hyväksyttää hakemukset viidessä eri pisteessä komissiossa ennen kuin päätös on virallinen! Hakijoille muutokset tarkoittavat lähinnä sitä, että hakukelpoisuutta tarkastellaan uutta lähestymistapaa käyttäen kolmella tavalla: 1) Onko perusehdot täytetty - ELEGIBILITY criteria 2) Ketä olemme - SELECTION criteria 3) Mitä ehdotamme - AWARD criteria Lisäksi komissio tarvitsee toisenlaisen todistuksen hakijayhtiön pankilta kuin viime vuonna. Todistuksesta pitää käydä ilmi seuraavaa: yhtiöllä on ko. pankissa tili, ja toiminta pankin kanssa on ollut moitteetonta. (the applicant company is the holder of an account which is properly operated). Hakemusten täydentäminen jälkikäteen ei välttämättä myöskään ole yhtä joustavaa kuin aikaisempina vuosina, joten huolellisuus on tarpeen.

Terävin kärki menestyy
Kiristynyt kilpailu näkyy ehkä selvimmin levitystukien kohdalla. Aikaisempien vuosien aikana noin 85 % teatterielokuvan selektiivisen tuen hakemuksista on mennyt läpi, vaikka eri maiden levittäjien muodostamat ryhmät ovat olleet pieniä. Viime vuonna läpimenneiden hakemusten määrä oli laskenut 50 prosenttiin. Tänä vuonna hakijajoukko tulee kasvamaan entisestään, kuin kaikki uudet maat ehtivät mukaan hakukierroksille. Vuoden 2002 aikana Media-ohjelmaan liittyi viisi uutta jäsentä; Puola, Latvia, Viro, Tsekki ja Bulgaria. Vuoden 2003 alusta lähtien Media-ohjelmaan ovat liittyneet myös Liettua, Slovakia ja Kypros. Slovenia allekirjoitti sopimuksen Media-ohjelman kanssa maaliskuussa. Uusien Media-jäsenmaiden levittäjiä kannattaa hyödyntää ja pyytää mukaan omaan verkostoon.

TV-levitystuen kohdalla kilpailu on kaikkein kovin. Teoriassa riittää, jos hakijayhtiöllä on kaksi ennakko-ostosopimusta, joista toinen ulkomaisen tv-yhtiön kanssa. Hakemukset pisteytetään, ja viime vuoden hakukierrokset näyttävät selvän suunnan: Vuoden alussa pisteraja oli kaikille lajityypeille 11 pistettä, seuraavalla kerralla se nostettiin 13 pisteeseen, viimeisellä hakukierroksella raja oli 19 (!!) pistettä dokumenttielokuville, 14 pistettä fiktioille ja 20 pistettä animaatioille. Fiktioiden alhaisempi pisteraja suosii isoja maita, kuten Ranskaa. Suomi ja Ruotsi esittivät maaliskuisessa Media-komitean kokouksessa vastalauseen tähän uuteen laskutapaan, mutta tällä hetkellä tilanteen kanssa on elettävä. Nykyiset pisterajat aiheuttavat sen, että vain sellainen tuotantoyhtiö, jolla on ennestään kansainvälistä kokemusta, ja hanke, johon on sitoutunut usean maan tv-kanava ja jossa on merkittävästi ulkomaista rahoitusta, tulee menestymään tv-tuen hakijana. Ainoa nopea ratkaisu vallitsevaan tilanteeseen olisi määrärahojen sisäinen siirto Media-ohjelman muista tukiohjelmista tv-levitystuelle, ja tähän toimenpiteeseen ryhdytään ilmeisesti kuluvan budjettivuoden aikana.

Uusi Pilot Projects -hakukierros julkaistaan ehkä jo huhtikuussa
Media-yksikön apulaisjohtaja Costas Daskalakis toimii henkilökohtaisesti pilot projects-tukiohjelman vetäjänä. Maaliskuisessa Media deskien kokouksessa Daskalakis kävi läpi huhtikuun lopussa julkaistavan pilot projects-tuen painopistealueita. Uuteen hakukierrokseen kaavaillaan Daskalaksiksen mukaan neljä aluetta:
1) Jatkorahoitusta hyvin työskenteleville vuonna 2002 hyväksytyille pilot procets -hankkeille. Viiden hyväksytyn projektin joukossa ei ollut suomalaista projektia, mutta suomalainen Alma Media on partnerina ruotsalaisessa laajakaistahankkeessa Bonnier Media Bredband, jolle viime vuonna myönnettiin 500.000 euroa.
2) E-cinema
3) Networking - komissio hakee mekanismia, millä eri tietopankit voitaisiin liittää toisiiinsa
4) Distribution - "a call for a business modell", komissio hakee uusia, käyttäjäystävällisiä tapoja levittää eurooppalaista sisältöä
Tämänhetkisten tietojen mukaan hakukierros julkaistaan huhtikuun lopussa. Hakukelpoiseen pilot projects-hakemukseen tarvitaan neljä maata ja kolme kielialuetta.

Kerstin Degerman

Lisätietoja Media Plus -ohjelmista
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
Fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle