|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

12.10.2005

Nyheter från Bryssel

Kommissionen i Bryssel avslutar alla "technical assistance offices" 31.12.2005. För Media Plus -programmets del betyder det, att TAO avslutar sitt arbete för Media Plus, och handläggningen av alla ansökningar kommer nästa år att skötas av en s.k agency. Som bäst rekryteras personal till agencyn; delvis kommer personalen från TAO att flytta över till agencyn, delvis flyttar tjänstemän från kommissionens Media-enhet över till den. Dessutom rekryteras helt nya arbetstagare. Den nya byrån handlar förutom Media Plus -programmet även kultur och utbildning. Till chef för agencyn har utnämnts Gilbert Gascard som närmast kommer från kommissionens huvudavdelning för utbildning och kultur. Constantin Daskalakis, nuvarande tf chef för kommissionens Media Plus -enhet, blir chef för Media Plus -programmets avdelning inom agencyn. Fysiskt har TAO redan flyttat till den nya adressen. Agencyn startar officiellt 1.1.2006.

Nya handläggare inom TAO
Claire Gaunt som ansvarade för festivalansökningarna har flyttat till Barcelona och den nya handläggaren heter Gaele Brötze.
Clément Carasco har flyttat från i2i-stödprogrammet till Pilot Projects. Tidigare jobbade han med utvecklingsstödets ansökningar.

TillbakaTillbaka