|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

18.5.2006

Kommissionen utvärderar Media Plus

Kommissionen har beställt en utvärdering av Media Plus av konsultbolaget APRIL/Media Consulting Group and EUREVAL för åren 2003 - 2005. Undersökningen utförs med hjälp av två olika frågeformulär:
1) De som erhållit stöd under åren 2003 - 2005 kontaktas direkt per e-mail.
2) En öppen konsultation som är riktad till alla (produktionsbolag, organisationer i branchen etc.) som inte direkt mottagit stöd från Media Plus -programmet under åren 2003 - 2005.
Frågeformulären finns på nätet på adressen http://www.mediacg.tv/form/modules/smartsection/.
Vi på desken uppmanar er att svara på frågorna - feedback och kritik behövs alltid!

TillbakaTillbaka