|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

30.11.2006

Beslutet om stödprogrammet Media 2007 togs under Finlands EU-ordförandeskap

Det nya stödprogrammet Media 2007 för den audiovisuella industrin i Europa är nu officiellt. Beslutet undertecknades av Europas parlament och råd 15.11.2006 och för rådets del av dess nuvarande ordförande Paula Lehtomäki. Programbeslutet publicerades i EUs officiella tidning 24.11.2006.

Media 2007 är ett av EU finansierat stödprogram som riktar sig till den audiovisuella branchen. Programmet stöder utveckling av europeiska filmer, tv-program och multimediaprodukter, distribution och marknadsföring samt utbildning. Det sjuåriga programmet börjar 2007 och slutar 2013. I det nya programmet finns, förutom de gamla stöden, stöd även till on line-distribution och digitalisering. Målsättningarna är att bevara Europas kulturella och språkliga mångsidighet, att öka gränsöverskridningen av europeiska filmer och verk och att främja den audiovisuella industrins konkurrenskraft.

Programmets budget, 754 950 000 euro på sju år, är uppdelad på följande sätt: Utbildning 7 %, Utveckling minst 20 %, Distribution minst 55 %, Promotion 9 % Pilot projekt 4 % och horisontella utgifter minst 5 %.

Media 2007 startar 1.1.2007 och ersätter det nuvarande Media Plus -programmet.

TillbakaTillbaka