|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

12.1.2007

i2i Audiovisual

Den nya ansökningsomgången för i2i Audiovisual 13/2006 är publiserad. Målet med stödet är att förbättra produktionsbolagens möjligheter att få finansiering från banker och andra finansiärer. Stödet är riktat till oberoende, europeiska produktionsbolag. Stödet kan sökas till fiktioner (längd minst 50 minuter), dokumentärer (längd minst 25 minuter) eller animationer (längd 24 minuter) . Stödet är max 50 000 euro per projekt eller 50 % av finansieringskostnaderna (max 60 % för länder med låg produktionskapacitet, till vilka Finland hör). Stödet är minst 5 000 euro. Stöd kan sökas till antingen försäkringskostnader, completion bond eller till kostnader för finansieringen. Sådana projekt, som redan beviljats TV-distributionsstöd, kan inte beviljas i2i-stöd.

Deadline för i2i är 2 februari 2007 för sådana projekt, som startats mellan 1.7.2006 och 31.12.2006 (inspelningarna har inletts under denna tid). Guidelines och ansökningsblanketter finns på kommissionens hemsida på adressen http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm och snarast också på Media desken hemsida. Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka