|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

12.1.2007

Ny ansökningsomgång för media Training

Den nya ansökningsomgången för Media Training 18/06 är publiserad. Stödet har en deadline i år och den är 9.3.2007. Medias stöd till fortbildning förändras i någon mån i och med stödprogrammet Media 2007 under kommande år, men detta års ansökningsomgång avviker inte från förra årets. Stöd beviljas till utbildning för professionella i AV-branchen med målet att förbättra branchens internationella konkurrenskraft. Stöd beviljas i första hand till tre områden: manusutbildning, producentutbildning och utnyttjande av ny teknologi. Stöd kan också beviljas till bland annat fortbildning för bokförare, marknadsförare, distributörer, finansieringsexperter och jurister som jobbar i den audiovisuella branchen. Guidelines och ansökningsblanketter finns på kommissionens hemsida på adressen http://ec.europa.eu/information_society/media/training/forms/index_en.htm och snarast också på Media desken hemsida. Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka