|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

16.4.2007

Video on Demand / Digital Cinema Distribution

(call for proposals 13/2007)

Ett nytt stöd till framtidens filmdistribution har publiserats. Deadline 9 juli 2007. Ansökningsblanketterna finns på deskens hemsida.

Syftet är att främja digitala distributionskanaler för europeisk film. Det kan vara Video-on-demandtjänster för allmänheten via Internet eller TV, eller digital distribution av film till biograf. Grupperingar av (alt.enskilda) producenter, distributörer, tjänsteförmedlare och biografägare kan söka stöd. Den/de som söker stödet bör upprätta en katalog med titlar som består till större delen av europeiska verk från minst fyra medlemsländer. Stöd kan sökas både för digitalisering av verk och för själva distributionstjänsten, som helst skall vara av internationell karaktär.

TillbakaTillbaka