16.4.2007

Stöd till samarbete mellan filmskolor

(call for proposals 10/2007)

Stödet riktar sig till filmskolor och andra utbildningsanordnare som har eller tänker starta upp ett europeiskt nätverk. Deadline för ansökan är 2 juli 2007. Ansökningsblanketterna finns på vår hemsida.