|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

16.5.2007

Media Promotion

Call for proposals 14/07 - Stödåtgärder för marknadsföring och tillträde till marknaden

Stödet skall underlätta marknadsföring och spridning av europeiska verk på branchmässor och festivaler i och utanför Europa. Stödet skall också uppmuntra till att nätverk mellan europeiska aktörer upprättas genom att stödja gemensamma åtgärder på den europeiska och internationella marknaden. Åtgärderna genomförs av nationella offentliga eller privata marknadsföringsorgan. Stödet riktar sig till europeiska företag och organisationer som bedriver verksamhet som bidrar till att förverkliga ovannämnda mål.

Följande områden ingår i stödet:
- Förbättra villkoren för branschfolk för tillgång till kommersiella arrangemang som mässor och marknader för audiovisuella produkter i och utanför Europa genom särskilda åtgärder för tekniskt och ekonomiskt stöd.
- Stöd till främjandet av biograffilm. Stödet är dock inte ämnat för enskilda bolag att marknadsföra sina egna filmer utan till exempel till samproduktions- eller finansieringsforum.
- Främja skapandet av en databas och/eller nätverk av databaser för europeiska verk, som riktar sig mot branschfolk.
- Uppmuntra branschfolk att i nära samarbete med medlemsstaterna organisera evenemang för att marknadsföra europeiska och audiovisuella verk avsedda för den breda allmänheten.
- Uppmuntra nätverk mellan europeiska festivaler

Stödet får inte överstiga 50 % av projektets kostnader. Verksamheten bör starta mellan 1.1.-31.12.2008. Projektet skall vara avslutat 31.12.2008.

Deadline: 29.6.2007 för projekt som genomförs 2008 och som inleds mellan den 1.1.-31.5.2008.
7.12.2007 för projekt som inleds mellan 1.6. -31.12.2008.

Media Promotion

Call for proposals 15/07 - Stödåtgärder för marknadsföring i länder som inte deltar i Media-programmet

Stödet skall underlätta marknadsföring och spridning av europeiska verk på branchmässor och festivaler i och utanför Europa. Stödet skall också uppmuntra till att nätverk mellan europeiska aktörer upprättas genom att stödja gemensamma åtgärder på den europeiska och internationella marknaden. Åtgärderna genomförs av nationella offentliga eller privata marknadsföringsorgan.
Stödet skall gynna en bredare spridning över gränserna av icke-inhemska europeiska filmer på den europeiska och internationella marknaden genom initiativ som främjar distribution och visningar på biografer bl a genom samordnade marknadsföringsstrategier.

I praktiken skall stödet underlätta och uppmuntra marknadsföring och spridning av europeiskt audiovisuellt material vid kommersiella arrangemang, branschmässor och filmfestivaler i länder utanför MEDIA-programmet.

Stödet riktar sig till europeiska företag och organisationer som bedriver verksamhet som bidrar till att förverkliga ovannämnda mål.
 
Stödet får inte överstiga 50 % av projektets kostnader. Verksamheten bör starta mellan 1.1. - 31.12.2008. Projektet skall vara avslutat 31.12.2008. Deadline: 29.6.2007.

TillbakaTillbaka