|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

21.11.2007

Aktuella stöd till produktionsbolagen

i2i Audiovisual - stöd till försäkringar, räntekostnader och completion bond

Produktionsbolagen kan igen söka stöd till kostnader för låneräntor, completion bonds och försäkringar för sina projekt. Observera att filmen måste gå i produktion 1.7.2007 eller senare. Om t ex försäkringbrevet har undertecknats innan 1.7.2007, är alla kostnader giltiga som inträffat från och med 1 juli. Första deadline för i2i (ansökningsomgång 29/07) är 14. januari 2008 och för projekt som gått i produktion 1.1.2008 eller senare 7. juli 2008.
Guidelines och ansökningsblanketter finns på www.mediadesk.fi från och med vecka 48. Kontakta oss gärna på desken om ni har frågar kring i2i.

Förnyat TV-distributionsstöd

TV-distributionsstödets regler har ändrats rätt mycket. Produktionsbolagen kan söka stöd för TV-program med en längd om minst 50 minuter för fiktioner, och 25 minuter för dokumentärer och animationer. Produktionsbolaget skall precis som tidigare ha ingått avtal med minst tre tv-kanaler från tre olika länder, men själva bedömningen av ansökningen har förnyats. Man strävar till en jämnare fördelning av stödet mellan stora och små länder än förut.

Ansökningarna om TV-distributionsstöd poängsätts, men förutom poäng för antalet tv-kanaler får man poäng för själva projektets kvaliteter, för finanisieringen, för frjämjande av europeiskt kulturarv och kulturell mångsidighet. Även avtal med försäljningsagent och tidigare internationell försäljningsframgång för produktionsbolaget kan ge poäng.

Maximalt kan fiktioner och animationer erhålla 500 000 euro i stöd, och dokumentärer 300 000 euro. Stödet är max 12,5 % av produktionsbudgeten för animationer och fiktioner, och max 20 % för dokumentärer. Ansökningsomgångens (19/07) deadlines är 22.2.2008 och 13.6.2008.

Guidelines och ansökningsblanketter finns på www.mediadesk.fi . Fråga gärna oss på desken om de nya reglerna känns konstiga!

Stöd till utveckling - development

Media beviljar stöd till utveckling av fiktioner, dokumentärer, animationer och interactive works. Aktuella ansökningsomgångar är nr 16/07 för enskilda projekt och slate funding, och nr 17/07 för interactive works. Nästa deadline för enskilda projekt, slate funding och interactive works är 15. april 2008. Guidelines och ansökningsblanketter finns på www.mediadesk.fi. Kontakta gärna oss på desken för frågor och konsultation kring ansökningen.

TillbakaTillbaka