|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

17.9.2007

Det automatiska stödet till biografdistribution för 2008 är utlyst

Det automatiska stödet till distributörerna av biograffilm är utlyst. Stödets regler har något förändrats sedan ifjol.

Det automatiska stödet beviljas distributören i efterhand på basen av sålda biljetter till europeiska filmer under året (2007). Det erhållna stödet skall sedan återinvesteras i samproduktion, förvärv av distributionsrättigheter eller marknadsföring av ny euopeisk film. Finländska distributörer kan beviljas 0,50 eller 0,70 euro per såld biljett beroende på filmens ursprungsland. I praktiken kan maximistödet per biljett i fortsättningen stiga till 1,05 euro per biljett om publiken understiger 18 000 personer.

Stödet har två faser. I fas nummer ett ansöker man om stöd enligt biljettförsäljningen år 2007. Ansökningstid senast 30.4.2008. I fas nummer två investerar man de erhållna medlen enligt ovan. Investeringarna skall ske senast 1.10.2009.

Har du frågor om stödet, kontakta Kerstin Degerman eller Inkeri Lundgren på Desken. Vi kommer att organisera ett möte med Gabor Greiner från Executive Agency senare i vinter. Gabor kommer att informera om hur rapporteringen av selektiva och automatiska stöden har förändrats. Vi återkommer med datum för träffen så fort det är möjligt.

TillbakaTillbaka