|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

30.1.2008

Stöd till samarbete mellan filmskolor 2008

Media 2007 -programmets nya utbildningsstöd riktar sig främst till utbildningsinstanser/filmskolor som har ett europeiskt nätverk eller ämnar initiera ett sådant. Den som anhåller om stöd kan vara en privat eller offentlig europeisk utbildningsinstitution, i nätverk med andra instutitioner och/eller övriga branschaktörer.

Kursarrangörer som ansöker om stöd bör i innehållet för den föreslagna kursen behandla något av de tre prioriterade ämnesområdena; manusutveckling, management eller nya teknologier. Utbildningsprojekten skall ha en uppenbar europeisk dimension och bestå av en gruppering av minst tre europeiska organisationer från tre MEDIA länder, dessutom skall treav dessa vara en högre utbildningsinstans. Organisationerna måste ha anknytning till den audiovisuella industrin. Deltagarna och även föreläsarna i kursen bör vara från flera olika europeiska länder. Stöd på upp till 50 % av projektkostnaderna kan beviljas till både kortare seminarier och workshops eller längre kurser, på plats eller i form av distansundervisning.

Målgruppen för stödet är elever och utbildare vid högre utbildningsinstanser eller filmskolor. Utbildningsprojektet kan starta tidigast 1.9.2008 och senast 30.6.2009. Kontrakten med kursarrangörerna görs senast i december 2008.

Deadline för stödet är 14 mars 2008 (Call for proposals 03/08). Den totala budgeten för ansökningsomgången är 1 600 000 euro.

Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka