|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

11.3.2008

Media Plus' slutrapport är publicerad

Komissionen har beställt en slutrapport över Media Plus av konsultbyrån Media Consulting Group. I rapporten går man igenom hela stödprogrammet och hur det har fungerat och dessutom utvärderas hur så kallad positiv diskriminering har fungerat i praktiken. Även Media Deskarnas aktiviteter har gåtts igenom. Ur rapporten framkommer att under åren 2001-2006 delades Media-stöd ut till totalt 9 000 projekt. Av dessa hör 67 % till distributionssektorn och 21 % till området utveckling av projekt. De fem stora medlemsländerna erhöll tillsammans två tredjedelar av alla stöd. Media kompletterar enligt rapporten väl de nationella stöden i medlemsländerna, och med hjälp av den positiva diskrimineringen har de nya medlemsländerna integrerats väl i Europa och de har aktivt deltagit i Medias utbildningsprogram för producenter, manusskribenter och nya teknologier. Den Media-stödda utbildningens effekt på den europeiska AV-branchen bedömdes som mycket positiv. Om Media Deskarna ansågs, att de är effektiva, men deras uppgiftsområde kunde breddas. Läs rapporten på kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/evaluation/reports/index_en.

Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka