|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

25.3.2008

Ansökninsomgången MEDIA Continuous Training 04/08 är publicerad

Ansökningsomgång Media Training 04/08 har en deadline, 13.5.2008. Stödet riktar sig till utbildningscentra, filmbranchens organisationer som arrangerar utbildning, film- och TV-skolor och universitet. Stödet kan sökas till projekt som räcker högst 12 månader, med start tidigast 1.9.2008 och senast i slutet av juni 2009. Den totala budgeten för ansökningsomgången är 6,2 miljoner euro och stödet kan maximalt uppgå till 60 % av kostnaderna för projektet.

Den största förändringen i år är att nu kan man söka stöd antingen för 4 år eller för ett år. Det nya fyraåriga kontraktet heter Framework partnership agreement (FPA) och söks på en skild blankett. Det ettåriga stödet har en egen blankett, som inte innehåller några stora förändringar jämfört med tidigare år.

Kontraktet på fyra år innehåller budget och noggranna planer för det första året samt de strategiska planerna för fyra år. Under de kommande åren bör man skicka in budget och planer för varje år, men de är förkortade versioner av ansökningsblanketten för de ettåriga stöden.

Stödet beviljas till utbildning av professionella i AV-branchen som strävar till att öka den internationella kompetensen. Stöden beviljas primärt till utbildning inom tre områden: manus, producentskap och utnyttjande av ny teknologi. Kurser kan dock även ordnas för bokförare, marknadsförare, jurister, distributörer med flera som jobbar inom AV-branchen.

Projekten poängsätts (max. 100) och utvärderas på basen av kursens innehåll, ledning av projektet, kavliteten på samarbete med andra aktörer i branchen, europeisk dimension och utbilningens effekt. Varje delområde är värt max. 20 poäng. Arrangörerna av kursen skall bevilja stipendier som täcker minst kursavgiften till minst 15 % av kursdeltagarna.

Listan på vilka som beviljats stöd är officiell senast i oktober 2008 och kontrakten görs upp senast i december 2008. Ansökningsblanketterna (på engelska) finns på vå hemsida under rubriken "Hakulomakkeet/Application Forms".

Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka