|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

14.5.2008

Aktuella stöd: Pilot Projects och VoD & Digital Distribution

Förra veckan publicerades två nya ansökningsomgångar. Det ena stödet är Pilot Projects, med deadline 7.7.2008 och det andra stödet är Video on Demand and Digital Cinema med deadline 14.7.2008.

Pilot Projects, call for proposals 08/2008

Pilot Projects-stödet kan sökas av bolag och organisationer med hemvist i något av Media 2007-programmets medlemsländer. Projektet skall ha ett europeiskt mervärde "European dimension". Detta betyder i praktiken att minst fyra Media-medlemsländer och tre olika språkområden deltar i projektet. Stödet uppgår maximalt till 50 % av kostnaderna för projektet. I år har kommissionen reserverat 2 miljoner euro för Pilot Projects. Projekten kan vara från 1 till 3 år och de skall starta under perioden 1.1.-21.12.2009.
Stöd kan under 2008 sökas till:
1. Distribution: Nya distributions- och promotionskanaler för europeiskt innehåll
2. Open Media Production Environment
3. Projekt som tidigare erhållit Media-stöd

Du hittar guidelines och ansökningsblanketter till Pilot Projects call for proposals 08/2008, deadline 7.7.2008, på adressen: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/pilot/forms/index_en.htm

Video on Demand / Digital Cinema Distribution, call for proposals 09/2008

Video on Demand and Digital Cinema Distribution publicerades första gången ifjol. Årets ansökningsomgång publicerades 8.5.2008. Målet för stödet är att främja digitala distributionskanaler för europeiska filmer. Det kan handla om både Video on Demand-service i Internet eller TV och om digital distribution av film på bio. Ett valbart projekt skall involvera producenter, distributörer, biografägare eller andra aktörer från flera europeiska länder och filmer från minst fyra olika länder. Stödet, call for proposals 09/2008, har en deadline 14.7.2008. Totalt har 5,9 miljoner euro reserverats för stödet.
Guidelines och blanketter på adressen: http://ec.europa.eu/information_society/media/newtech/vod_dcc/funding/index_en.htm

Tilläggsinformation om båda stöden ges under Cannes filmfestial, MEDIA INFO DAY 16.5.2008 kl 9.30-13.00 på adressen: Hotel Sofitel Cannes Le Méditerranée, 1 Boulevard Jean Hibert.

Tilläggsinformation ger Media Desken, Kerstin Degerman tel. 09 6220 3013 e-mail: förnamn.efternamn@ses.fi

TillbakaTillbaka