|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

2.6.2008

MEDIA MUNDUS: EU planerar nytt stödprogram

EUs kommission vill utvidga sitt stöd till filmbranschen till ett samarbete som sträcker sig även utanför Europa. Det första steget i denhär riktningen var ansökningsomgången Media International som publicerades 4.4.2008. Med hjälp av ansökningsomgången vill man testa hurudant behovet av ett sådant stöd är, och hur det tas emot i branschen. Deadline för Media International är 13.6.2008 och resultaten bedöms i höst.

Det finns även planer på ett helt nytt stödprogram MEDIA MUNDUS, som alltså blir en eventuell fortsättning på Media International. Det nya programmet skulle vara ett parallellprogram till Media 2007. Media Mundus är nu i det skedet att man vill ha potentiella ansökares kommentarer. Programmet mål är att stärka samarbetet mellan aktörerna i AV-branschen i Europa och övriga länder. På internet hittar du kommissionens enkät som det lönar sig att svara på och på sätt medverka till hur programmet MEDIA MUNDUS utformas. Det tar endast 10 minuter att besvara frågorna, så var med och påverka! Enkäten finns på adressen: http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

Kommissionen arrangerar en sk. hearing på samma tema i Bryssel 25.6.2008. Diskussionstillfället är öppet för alla. Anmälning per internet: http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm

Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka