|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

17.6.2008

Utvecklingsstöd till fyra finländska bolag

Media-programmet har äntligen publicerat den kompletta listan på utvecklingsstöd för ansökningsomgången med deadline i november 2007. Omgången var jättepopulär pga. förbättringarna av ansökningsproceduren och antalet ansökningar var rekordstort. I den mycket hårda konkurrensen om stöden klarade sig produktionsbolagen från Finland rätt bra och fyra projekt erhöll totalt 260 000 euro.

Produktionsbolagen i Europa skickade in 397 individuella projektansökningar, och inalles stöddes 90 projekt med totalt 3 858 581 euro. De tre finska projekt som erhöll stöd är Marianna Film Oy:s The House of Branching Love (50 000 euro), Oktober Oy:s In the Steam of Life (50 000 euro) och Långfilm Production Oy:s Love & War (60 000 euro). I genomsnitt erhöll 22,7 % av projekten stöd; för de finländska dito var prosenten 25.

Genom ansökningsomgången Interactive Works - som för första gången genomfördes separat från dokumentär- fiktions- och animationsprojekten - beviljades stöd till 15 projekt. Stödet uppgick totalt till 987 939 euro. Antalet ansökningar var 87, så endast 17 % av ansökningarna erhöll stöd. Av ansökningarna från Finland var en av tre framgångsrik och det stödda projektet är Virtual Air Guitar Companys spel Kung-Fu Sports som fick 100 000 euro för att utveckla en demo av spelet.

Slate Funding-stöd delades ut till 29 produktionsbolag, totalt 4,4 miljoner euro. Denhär gången fick inget finländskt bolag stöd.

Stöd till finländska projekt (Call 16/07 ooch 17/07):

Marianna Films Oy: The House of Branching Love/fiktion 50 000
Oktober Oy: In the Steam of Life/dokumentär 50 000
Långfilm Productions Oy: Love & War/fiktion 60 000
Virtual Air Guitar Company Oy: Kung-Fu Sports/interactive 100 000
Totalt 260 000 euro

Media Desken gratulerar!

Alla resultat finns på adressen:
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/develop/results/index_en.htm

Tilläggsinformation från Media Desken.

TillbakaTillbaka