|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

28.8.2008

EU-program för filmstöd väcker intresse i Asien och Latinamerika

Det finns ett stort intresse runt om i världen för samarbete med den europeiska filmindustrin. Detta framgår av den första inbjudan att lämna projektförslag inom ramen för ett nytt EU-initiativ, det förberedande programmet MEDIA International. EU kommer att bidra med närmare 2 miljoner euro i stöd till 18 projekt med parter från Kanada, Latinamerika, Indien, Kina, Korea, Japan, Marocko, Bosnien, Turkiet och Georgien.

I den första ansökningsomgången inom Media International inkom 33 ansökningar. Bland dem har kommissionen valt ut 18 projekt som föreslås få finansiellt stöd för fortbildning inom den audivisuella sektorn, främjande och distribution av biograffilm och utvecklingen av biografnätverk. Inom projektet Cartoon Connection avser man exempelvis att arrangera gemensam fortbildning för yrkesverksamma i filmbranschen från EU, Latinamerika och Kanada. Fortbildningen gäller utveckling och finansiering av internationella samproducerade tecknade filmer. Det första internationella biografnätet igen omfattar 230 biografer i Europa och 148 biografer från resten av världen. Nätverket samordnas av Europa Cinemas.

Det förberedande programmet Media International kommer att pågå i tre år och är tänkt att bana väg för ett mer omfattande Media Mundus-program. I somras arrangerades ett offentligt nätbaserat samråd om Media Mundus och dessutom hölls en offentlig utfrågning i Bryssel. Baserat på de synpunkter som lämnades in kommer kommissionen att före utgången av 2008 besluta om ett förslag till Media Mundus-program.

"De positiva reaktionerna på kommissionens projektinfordran utgör en god start när det gäller EU:s roll i att stödja samarbete mellan den audivisuella sektorn i Europa och i övriga världen", säger Viviane Reding, EU:s kommissionsledamot med ansvar för mediefrågor. "Det nya Media-programmets positiva effekter lovordas redan på det europeiska planet och det kommer att bli spännande att se resultaten på ett globalt plan."

Förslagsinbjudan för Media International och förteckning över stödmottagare

Media Mundus

Tilläggsinformation:
Martin SELMAYR, +32 2 29 81230
Mina Andreeva, +32 2 29 91382

TillbakaTillbaka